Самостійна робота Аналіз драматичного твору «Ляльковий дім» Генрік Ібсен

П’єса була написана 1878 року в Норвегії. Час дії ХІX століття.
Генрік Ібсен — великий норвезький драматург, творець нової соціально-психологічної драми. Перші його п'єси були написані в національно-романтичному дусі. Новаторство Ібсена полягає в тому, що драматург розкрив можливість аналітичної композиції, наповнив її новим змістом.
В основу драми Ібсен поклав реальну подію. Прототипом Нори стала норвезько-датська письменниця Лаура Кілер. Саме її життя стало основою для сюжету «Лялькового дому».

Самостійна робота: Граматичні способи. Синтетичні й аналітичні мови

Самостійна робота з сучасної укрїнської літературної мови.
Графічне засвоєння — це написання іноземних слів засобами української графіки: гр. problema — укр. проблема, лат. autor — автор, нім. Hantel — гантель. Варваризми здебільшого відтворюються графікою мови-джерела: fata morgana, nota bene, pro et contra, хоч можлива й передача українськими літерами: гепі енд, віва, фройндшафт.

Самостійна робота зі вступу до мовознавства. Граматичні способи. Синтетичні й аналітичні мови

Теоретична частина
1)    Синтетичні граматичні способи. Афіксація. Два способи поєднання морфем: аглютинація і фузія. Морфологічні моделі. Інші синтетичні граматичні способи: внутрішня флексія, наголос, інтонація, повтори, суплетивізм.
До синтетичних  способів вираження граматичних значень належать афіксація, чергування, наголос, редуплікація, суплетивізм.
Афіксація  ̶  це вираження граматичних значень за допомогою афіксів (суфіксів, префіксів, закінчень тощо). В афіксальному способі виділяють такі його різновиди:

Самостійна робота зі вступу до мовознавства. Фразеологія

Тема «Фразеологія»
Теоретична частина
1)    Існують різні класифікації фразеологізмів. Найвідомішою є класифікація фразеологізмів за ступенем злютованості їх компонентів, яку розробив французький мовознавець Ш. Баллі і доповнив російський мовознавець В.В. Виноградов.
За цією класифікацією фразеологізми поділяють на фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення.
Фразеологічні зрощення  ̶  семантично неподільні фразеологічні одиниці, значення яких не випливає зі значень їх компонентів (собаку зʼїсти)

Сторінки