українська мова

Урок 62. Розвиток мовлення. Контрольне аудіювання Навчальний диктант

Мета:
 • перевірити рівень засвоєння знань про основні пунктограми, здобуття умінь і навичок вживати розділові знаки у простих та складних реченнях, відпрацьовувати вміння й навички використовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати логічне мислення, орфографічну і пунктуаційну грамотність.
 • Тип уроку: урок перевірки і обліку здобутих знань, умінь і навичок.
 • Обладнання: підручник, текст диктанту, текст для аудіювання.
ХІД УРОКУ

Урок 60-61. Відокремлені обставини.

Мета:
 • закріпити знання учнів про дієприслівникові звороти та розділові знаки при них;
 • поглибити знання учнів про відокремлені обставини, удосконалювати вміння правильно ставити розділові знаки при відокремлених обставинах, знаходити й виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила;
 • розвивати увагу, мислення
Очікувані результати:
 • учні вміють знаходити відокремлені обставини в реченні; правильно розставляють розділові знаки при них;

Урок 59. Відокремлені додатки

Мета:          
 • поглибити знання восьмикласників про відокремлені члени речення, ознайомити з відокремленими додатками, їх місцем у реченні; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені додатки, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими додатками, розставляти відповідні розділові знаки;

Урок 58. Розвиток мовлення. Конспект прочитаного науково-навчального тексту. Тематичні виписки

Мета:          
 • сформувати в учнів поняття про конспект як один із видів самостійної роботи з літературою;
 • ознайомити з його видами, алгоритмом роботи над складанням конспекту науково-навчального тексту;
 • розвивати вміння критично осмислювати прочитане, виділяти в ньому головне, ділити висловлювання на логіко-смислові частини, складати план, використовувати різні способи конспектування тощо.
 • Тип уроку:  урок розвитку комунікативних умінь.
ХІД УРОКУ

Урок 57. Контрольна робота (тестування). Відокремлені означення, прикладки

Мета:
 • перевірити рівень засвоєння набутих знань та вмінь;
 • розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати та систематизувати матеріал;
 • уміння сприймати на слух незнайомий текст і розуміти з одного прослуховування зміст, тему, ідею
Очікувані результати:
 • учні знаходять у реченнях відокремлені члени, правильно розставляють розділові знаки при них;
 • виявляють і виправляють допущені помилки; правильно інтонують речення з відокремленими членами;

Сторінки