Урок 26. Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення

Мета:
 • навчальна:  сформувати навички створення вікон з повідомленнями в середовищі програмування Lazarus;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:   виховувати пізнавальний інтерес до предмету.
Тип уроку:  урок  формування вмінь і навичок.

Урок 25. Форма в середовищі Lazarus та її властивості. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів з поняттям форми та її властивостей у середовищі Lazarus;  ознайомити  із етапами розробки найпростішого проекту в середовищі Lazarus;
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;
Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Урок 24. Програми з графічним інтерфейсом. Робота з проектами у середовищі Lazarus.

Цілі:

 • навчальна:  ознайомити учнів з особливостями програм з графічним інтерфейсом, навити учнів завантажувати та виконувати проект в середовищі програмування Lazarus
 • розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру;

Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Урок 23. Знайомство з середовищем програмування Lazarus. Елементи вікна середовища програмування

Мета:

 •     навчальна:  ознайомити учнів з середовищем програмування Lazarus, дати уявлення про необхідні засоби для виконання створених програм
 •     розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 •     виховна: виховувати інформаційну культуру;
 • Тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Хід уроку
І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Урок 17. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки

Мета:

Урок 16. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

Мета:

Презентація Міжнародні договори 1921 – 1929рр. Версальсько – вашингтонська система

Урок 15.Означення як другорядний член речення.

Мета: 
 • поглибити знання учнів про означення як другорядний член речення; сформувати поняття про узгоджене й неузгоджене означення;
 • розвивати вміння визначати вид означень у реченнях, трансформувати узгоджені озна­чення в неузгоджені та навпаки, удосконалити навички доречно використовувати означення як в усному, так і в писемному мовленні;
 • за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти форму­ванню патріотичного ставлення до рідної землі. 

Презентація Економічний розвиток українських земель на початку ХХ ст.

Сторінки