Урок 6,7. Словосполучення. Будова й види словосполучень за способами вираження головного слова

Мета:          

Урок 5. Розвиток зв’язного мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення

Мета:

Урок 13. Стильове оформлення абзаців. Розділи. Колонтитули. Структура документа. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів із поняттям  стилю, розділу, колонтитулу  в текстових документах; сформувати навички автоматизованого  створення  змісту та покажчиків документа; формувати вміння працювати з документами, які мають складну структуру;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність; сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;

Урок 12. Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів

Мета:

 •     навчальна: сформувати навички використання об’єктів різних типів під час оформлення текстових документів;
 •     розвивальна: розвивати логічне мислення;
 •     виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування:

Урок 11. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів та таблиць в текстовому документі. Недруковані знаки.

Мета:
 • навчальна:  ознайомити учнів із поняттям таблиці в текстових документах та її властивостями; сформувати навички створення редагування, форматування таблиці та її об’єктів,  сформувати навички створення та редагування графічних об'єктів; ознайомити учнів з поняттям недрукованих символів;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність; сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;

Урок 10. Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування списків, колонок, символів, формул в текстовому документі.

Мета:

 •     навчальна:  ознайомити учнів з форматами файлів текстових документів; навчити створювати в текстових документах нумеровані й марковані списки; колонки; формули; поглибити. знання про роботу з символами;
 •     розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність; сприяти розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості;
 •     виховна: виховувати інформаційну культуру; виховувати уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку: Комбінований.
Хід уроку
І. Організаційний етап

Урок 9. Практична робота 1. Архівування і розархівування даних.

Мета:

 •     навчальна: сформувати уміння створювати архіви, додавати файли до існуючих архівів; розпаковувати архіви; перевірити рівень засвоєння тем "Кодування даних" та "Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера"
 •     розвивальна: розвивати логічне мислення;
 •     виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань

Урок 8.Програми-архіватори. Операції над архівами

Мета:

 • навчальна: ознайомити учнів з поняттям архівування, з можливостями та характеристиками програм-архіваторів,  навчитись виконувати прості операції над архівами
 • розвивальна: розвивати логічне мислення;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Урок 81. Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, їх правопис і використання у мовленні

Мета:

Урок 7. Програмне забезпечення. Операційні системи. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних.

Мета:

Урок 6. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.

Мета:

 • навчальна: формувати вміння добирати комплектуючі для комп’ютера;  формувати навички пошуку інформації в Інтернеті;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань

Урок 5. Пам'ять комп’ютера. Пристрої введення та виведення даних. Мультимедійне обладнання.

Мета:

 

Урок 4. Архітектура комп’ютера. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Процесор, його призначення.

Мета:

 •     навчальна: актуалізувати раніше отримані знання про будову комп'ютера, класифікацію пристроїв, сформувати знання про історію розвитку обчислювальних засобів та класифікацію сучасних комп'ютерів, сформувати поняття: архітектура комп'ютера, процесор та його основні характеристики.
 •     розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
 •     виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.
 • Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку
І. Організаційний етап

Урок 3. Таблиці кодування. Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних

Мета:
 • навчальна: оволодіти практичними навичками визначення довжини двійкового коду повідомлень, навчитися користуватися кодовими таблицями й виконувати розрахунки, пов'язані з одиницями довжини двійкового коду; розвивати вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях під час роботи за комп'ютером.
 • розвивальна: розвивати логічне мислення;

Календарне планування з інформатики 3 клас 2016-2017 н.р.

Календарне планування з інформатики 3 клас за новою програмою 2016-2017 н.р. скачати в архіві

Календарне планування з інформатики 2 клас 2016-2017 н.р.

Календарне планування з інформатики 2 клас за новою програмою зі змінами 2016-2017 н.р. скачати в архіві

Календарне планування з фізкультури 3 клас 2016-2017 н.р.

Календарне планування з фізкультури 3 клас за новою програмою зі змінами 2016-2017 н.р. скачати в архіві

Календарне планування з фізкультури 2 клас 2016-2017 н.р.

Календарне планування з фізкультури 2 клас за новою програмою 2016-2017 н.р. скачати в архіві

Сторінки