основні поняття

Україна в умовах Незалежності. Поняття

Верховна Рада України
єдиний законодавчий орган влади в Україні, який складається з 450 обраних народних депутатів
Верховний Суд України
вищий орган судової влади в системі судів України загальної юрисдикції
Гіперінфляція
швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків
Грошова емісія
додатковий випуск в обіг грошових знаків
Девальвація

Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України. Поняття

Багатопартійність
політична система, при якій у державі може існувати безліч політичних партій
Відчуження зона (30-ти кілометрова зона)
непридатна для прожиття територія України внаслідок аварії на ЧАЕС
Гласність
політика радянського керівництва часів перебудови, яка передбачала максимальну відвертість та правду в діяльності державних і громадських організацій, а також дієву і активну форму участі громадської думки в демократичному вирішенні найважливіших проблем країни
Декларація

Україна в період загострення кризи радянської системи 1965-1985 рр. Поняття

Госпрозрахунок (господарський розрахунок)
система економічних відносин, за якої підприємства одержують певну самостійність, відшкодовують витрати на виробництво продукції своїми доходами, розпоряджаються прибутком, матеріально стимулюють якісну працю робітників; поєднує централізоване керівництво з певною господарською самостійністю підприємств
Дефіцит
перевищення попиту над пропозицією товарів та послуг (відсутність певних товарів та послуг на ринку)
Застій

Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства 1953-1964 рр. Поняття

Відлига
назва періоду перебування М.Хрущова при владі в СРСР (1954-1964 рр.), що характеризувався політикою десталінізації, політичною реабілітацією і непослідовністю реформ
Волюнтаризм
соціально-політична діяльність, що характеризується суб'єктивними бажаннями, рішеннями окремих осіб чи груп осіб
Десталінізація
процес ліквідації наслідків сталінізації, який розпочався у СРСР після смерті Й.Сталіна
Дисидентство

Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр. Поняття

Асиміляція
добровільний або вимушений процес розчинення (втрати) мови, традицій раніше самостійного народу (етносу) чи якоїсь його частини в середовищі іншого, як правило, численнішого народу. Засіб досягнення етнічної однорідності
Інтегральний націоналізм
націоналістична ідеологія ОУН, що заперечувала ліберальні та демократичні цінності й проповідувала рішучі дії заради національних інтересів. Автором інтегрального націоналізму був Д.Донцов
Карпатська Україна

Сторінки