історія України

ЗНО. Давні слов'яни

Ідол
- зображення божества, що є об`єктом релігійного поклоніння.
Автохтон
- корінний, давній житель країни чи місцевості.
Антропогенез
- процес історико-еволюційного формування людини сучасного типу.
Династія
– кілька монархів одного роду, котрі змінюють один одного на троні.
Еволюція
- процес поступового, безперервного розвитку без різких змін.
Емігрант

ЗНО. Античні міста-держави в Північному Причорномор'ї

Агора
- політичний, адміністративний, торговельний та релігійний центр міста.
Акрополь
- укріплена частина давньогрецького міста. Зводили у найвищій точці міста. Фортечні мури, які захищали акрополь, будували з великих кам`яних брил. На акрополі стояв палац, храми, тут ховали знатних жителів міста і героїв.
Діалект
– місцевий різновид мови.
Еліта
- найкращі представники певної частини суспільства або суспільної групи.
Колонізація

ЗНО. Ранній залізний вік на території України

Істр
- Дунай.
Амазонки
- у давньогрецьких міфах войовничі жінки, які вдерлися з півночі до Атики. Дослідники вважають, що в легендах про амазонок відбився звичай навчати молодих жінок володіти зброєю.
Борисфен
- Дніпро.
Гіпаній
- Південний Буг.
Кімерійці
- перший народ на території України, справжнє ім`я якого дійшло до нашого часу.
Кочівництво

ЗНО. Найдавніші землероби та скотарі на території України

Археологічна культура
- спільні риси матеріальної культури, виявлені при археологічних розкопках, які дозволяють стверджувати належність первісного населення до єдиного культурного типу й одного етносу.
Відтворююче господарство
– господарство, при якому необхідне для життя людина виробляє самостійно. Передбачає наявність землеробства або тваринництва чи скотарства.
Вікентій Хвойка
- археолог, який відкрив трипільську культуру, досліджував пам`ятки бронзового віку, городища і кургани скіфів.

ЗНО. Поява людського життя на території України. Терміни і поняття.

Історичні джерела
– залишки минулого, які пов’язані з життям людини і містять для нас певну інформацію про життя давніх людей

Автохтони
– корінні, споконвічні або давнішні жителі країни чи місцевості.

Духовна культура
– досягнення в галузі освіти, науки, літератури, мистецтва.

Культ
– сукупність релігійних обрядів: жертвоприношення, заклинання, молитви.

Сторінки