історія України

ЗНО. Соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави

Ізгої
- особи, які через різні обставини випали зі свого середовища.
Закупи
- особи, що втратили власність, отримали грошову позику від феодала і змушені були її відробляти.
Нестор Літописець
- київський літописець та письменник-агіограф, з 1073 чернець Києво-Печерського монастиря, автор "Повісті минулих літ".
Рядовичі
- особи, які на підставі договору визнали свою залежність від феодала і працювали на нього за частку виробленої продукції.
Скоморохи

ЗНО. Галицько-Волинська держава. Монголо-татарська навала

Арбалет
- метальна зброя призначена для стрільби стрілами або кулями. Складається з двох блоків: лука та ложа із спусковим механізмом.
Бояри
- воїни, служилі люди, правляча верхівка у Київській Русі та Галицько-Волинській державі.
Коронування
- урочистий акт передання монарху королівських регалій.
Літопис
- давньоруський історичний твір, де всі події записувалися за роками, тобто у хронологічній послідовності.
Монголо-татарське іго

ЗНО. Роздробленість Київської Русі

Васал
– феодал, залежний від іншого, могутнішого феодала.
Роздробленість
- розчленування держави на окремі самостійні утворення (землі, князівства тощо).
Удільне князівство
- адміністративно-територіальна одиниця, яка, маючи свого правителя, підлягає єдиному володареві держави.
Усобиці
- суперечки чи війни між окремими володарями за право  загальнодержавного лідерства.

ЗНО. Київська держава за Володимира Великого та Ярослава Мудрого

Єпископ
- вища духовна особа, керівник церковно-адміністративної територіальної одиниці – єпархії.
Ієрархія
- підпорядкування нижчого рівня вищому.
Володимир Великий
- великий князь київський (бл.978-1015), син князя Святослава Ігоровича. Провів релігійну, адміністративну та військову реформи. Перетворив Київську Русь в одну з найпотужніших держав Європи.
Вотчина
- земельне володіння феодала, що передається у спадщину.
Дипломатія

ЗНО. Київська держава за перших князів

Ізгой
– особа, поставлена поза своєю соціальною групою.
Асиміляція
- злиття одного народу з іншим.
Віче
- народні збори дорослого чоловічого населення у давніх слов'ян, де вирішувалися громадські та державні справи.
Верв
– сільська громада на Русі.
Грецький вогонь
- набої з горючою сумішшю, які за допомогою катапульти перекидалися на кораблі ворога.
Дитинець

Сторінки