історія України

ЗНО. Культурне та церковне життя в др. половині 16 - п.пол. 17 ст.

Борецький Іов
- учень, учитель, а пізніше – ректор Львівської братської школи, брав участь у заснуванні Київського братства, висвячений Київським митрополитом за сприяння Петра Сагайдачного.
Гедеон Балабан
- львівський єпископ, ініціатор, а згодом – противник унії православних і католиків.
Могила Петро

ЗНО. Українське козацтво в кінці 15 - першій половині 17 століття

Вишневецький Дмитро
- український князь, перший з відомих козацьких гетьманів. У 1556 р. збудував на острові Мала Хортиця замок, який став прототипом Запорізької Січі. Здійснив низку успішних походів проти татар і звільнив декілька тисяч невільників. У 1563 втрутився в боротьбу за молдавський престол, внаслідок якої попав у полон і був страчений у Стамбулі.
Зимівник
- хутірське господарство, де, здебільшого, взимку проживали козаки, які не залишалися на Січі.
Клейноди

ЗНО. Під владою Речі Посполитої у другій половині 16 ст. - першій половині 17 ст.

Люблінська унія
- акт про об'єднання Великого князівства Литовського з шляхет­ською Польщею у федеративну польсько-литовську державу Річ Посполиту, який було оформлено 1 липня 1569 р. на сеймі у Любліні.
Магнат
- багатий землевласник, аристократ, представник еліти Речі Посполитої.
Острозький замок

ЗНО. Соціальний устрій, господарство, культура др.половини 14 ст. - пер. половини 16 ст.

Дрогобич Юрій
– український вчений і освітній діяч, перший доктор медицини на Україні, ректор Болонського університету у 1481-1482 рр.
Магдебурзьке право
– право міст на самоврядування. Вперше оформилося в XIII ст. в Магдебурзі. На території України існувало впродовж XIV – першої половини XIX ст.
Цех
- професійне об'єднання ремісників для захисту своїх інтересів.
Шляхта
- привілейована частина суспільства, військово-службовий стан у польській державі.

ЗНО. Під владою Литви та Польщі

Автономія
- принцип самоуправління, право населення тієї чи іншої території самостійно вирішувати справи свого внутрішнього життя.
Битва на Синіх водах
- битва у 1362 р. між військом Великого князя Литовського Ольгерда та монголо-татарськими військами за володіння українськими землями. Внаслідок перемоги князя Ольгерда україснькі землі було звільнено від монголо-татарського іга.
Воєвода
- у Польщі та Литві королівський намісник у мирний час і воєначальник під час війни.
Воєводство

Сторінки