історія України

ЗНО. Наддніпрянська Україна на поч. 20 століття

Єфремов Сергій
- публіцист, літературний критик, історик, один із лідерів Товариства українських поступовців: його творчий доробок – 3 тис. опублікованих літературно-критичних статей.
Інвестиція
- довгострокове вкладення капіталу в різногалузеві підприємства та установи з метою отримання прибутку.
Аркас Микола
- письменник, композитор, культурно-освітній діяч; засновник і голова "Просвіти" у Миколаєві; автор праці "Історія України-Русі" та опери "Катерина".
Відруб

ЗНО. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії в другій половині 19 ст.

Бачинський Юліан
- громадський діяч, публіцист, член РУРП та УСДП, автор брошури "Україна irredenta".
Вахнянин Анатоль
- громадський і політичний діяч, композитор, музикознавець, письменник, педагог, співзасновник та перший голова товариства "Просвіта"; посол до Галицького та Віденського сеймів.
Зубрицький Денис
- архівіст, історик, етнограф, москвофіл; член-кореспондент Петербурзької академії наук, упорядник архіву Львівського магістрату, автор праць "Галицька Русь у XVI ст.", "Початки унії" тощо.

ЗНО. Наддніпрянська Україна в другій половині 19 ст.

Антонович Володимир
- історик, археолог, етнограф; з 1881 р. голова історичного товариства Нестора-літописця; представник хлопоманського руху; організатор "Української громади"; автор праці "Про походження козацтва".
Житецький Павло
- учений, мовознавець, лексикограф, активний діяч "Української громади"; першодослідник історії української літературної мови; заклав основи теорії і практики українського перекладу; автор "Начерку історії літературної мови".
Зібер Микола

ЗНО. Західоукраїнські землі кінця 18 – першої пол.19 ст. Культура

Інтелігенція
- соціальний прошарок людей, професійно зайнятих розумовою працею, розвитком та поширенням культури у суспільстві.
Вагилевич Іван
- поет, філолог, етнограф, громадський діяч, один з організаторів "Руської трійці"; перекладач "Слова о полку Ігоревім" українською та польською мовами.
Весна народів
- сукупність революцій, що прокотилися в країнах Європи навесні 1848 p.
Гімназія

ЗНО. Українські землі у складі Російської імперії в кінці 18 – у першій половині 19 ст.

Бантиш-Каменський Дмитро
- історик та археограф, працював завідувачем канцелярії Київського військового губернаторства, автор "Истории Малой России".
Костомаров Микола
- один із засновників Кирило-Мефодіївського товариства, автор його програмних документів.
Котляревський Іван
- учасник російсько-турецької війни 1806-1812 pp., у час російсько-французької війни ініціатор формування козацьких полків; член масонської ложі "Любов до істини", автор п'єси "Москаль-чарівник".
Маркевич Микола

Сторінки