літературна мова

Самостійна робота: Граматичні способи. Синтетичні й аналітичні мови

Самостійна робота з сучасної укрїнської літературної мови.
Графічне засвоєння — це написання іноземних слів засобами української графіки: гр. problema — укр. проблема, лат. autor — автор, нім. Hantel — гантель. Варваризми здебільшого відтворюються графікою мови-джерела: fata morgana, nota bene, pro et contra, хоч можлива й передача українськими літерами: гепі енд, віва, фройндшафт.