ЗНО

ЗНО. Найдавніші землероби та скотарі на території України

Археологічна культура
- спільні риси матеріальної культури, виявлені при археологічних розкопках, які дозволяють стверджувати належність первісного населення до єдиного культурного типу й одного етносу.
Відтворююче господарство
– господарство, при якому необхідне для життя людина виробляє самостійно. Передбачає наявність землеробства або тваринництва чи скотарства.
Вікентій Хвойка
- археолог, який відкрив трипільську культуру, досліджував пам`ятки бронзового віку, городища і кургани скіфів.

ЗНО. Поява людського життя на території України. Терміни і поняття.

Історичні джерела
– залишки минулого, які пов’язані з життям людини і містять для нас певну інформацію про життя давніх людей

Автохтони
– корінні, споконвічні або давнішні жителі країни чи місцевості.

Духовна культура
– досягнення в галузі освіти, науки, літератури, мистецтва.

Культ
– сукупність релігійних обрядів: жертвоприношення, заклинання, молитви.

Хронологічна таблиця з історії України. ЗНО

 

 

1 млн. років тому

Поява найдавніших людей на території сучасної України.

1 млн – 11 тис. років тому

Палеоліт або давній кам'яний вік.

Близько 100 тис. років тому

Виникнення материнського роду.

Близько 40–35 тис. років тому

Поява на території сучасної України лю­дини сучасного типу.

Сторінки