ЗНО

ЗНО. Соціальний устрій, господарство, культура др.половини 14 ст. - пер. половини 16 ст.

Дрогобич Юрій
– український вчений і освітній діяч, перший доктор медицини на Україні, ректор Болонського університету у 1481-1482 рр.
Магдебурзьке право
– право міст на самоврядування. Вперше оформилося в XIII ст. в Магдебурзі. На території України існувало впродовж XIV – першої половини XIX ст.
Цех
- професійне об'єднання ремісників для захисту своїх інтересів.
Шляхта
- привілейована частина суспільства, військово-службовий стан у польській державі.

ЗНО. Під владою Литви та Польщі

Автономія
- принцип самоуправління, право населення тієї чи іншої території самостійно вирішувати справи свого внутрішнього життя.
Битва на Синіх водах
- битва у 1362 р. між військом Великого князя Литовського Ольгерда та монголо-татарськими військами за володіння українськими землями. Внаслідок перемоги князя Ольгерда україснькі землі було звільнено від монголо-татарського іга.
Воєвода
- у Польщі та Литві королівський намісник у мирний час і воєначальник під час війни.
Воєводство

ЗНО. Соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави

Ізгої
- особи, які через різні обставини випали зі свого середовища.
Закупи
- особи, що втратили власність, отримали грошову позику від феодала і змушені були її відробляти.
Нестор Літописець
- київський літописець та письменник-агіограф, з 1073 чернець Києво-Печерського монастиря, автор "Повісті минулих літ".
Рядовичі
- особи, які на підставі договору визнали свою залежність від феодала і працювали на нього за частку виробленої продукції.
Скоморохи

ЗНО. Галицько-Волинська держава. Монголо-татарська навала

Арбалет
- метальна зброя призначена для стрільби стрілами або кулями. Складається з двох блоків: лука та ложа із спусковим механізмом.
Бояри
- воїни, служилі люди, правляча верхівка у Київській Русі та Галицько-Волинській державі.
Коронування
- урочистий акт передання монарху королівських регалій.
Літопис
- давньоруський історичний твір, де всі події записувалися за роками, тобто у хронологічній послідовності.
Монголо-татарське іго

ЗНО. Роздробленість Київської Русі

Васал
– феодал, залежний від іншого, могутнішого феодала.
Роздробленість
- розчленування держави на окремі самостійні утворення (землі, князівства тощо).
Удільне князівство
- адміністративно-територіальна одиниця, яка, маючи свого правителя, підлягає єдиному володареві держави.
Усобиці
- суперечки чи війни між окремими володарями за право  загальнодержавного лідерства.

Сторінки