ЗНО

ЗНО. Українські землі в др.половині 17 ст. Руїна

Глухівські статті
- гетьманський уряд позбавлявся права вступати у зносини з іншими державами, обмежувався перехід селян до козацького стану; встановлювався 30-тисячний козацький реєстр та однотисячне військо компанійців; козацька старшина отримувала право збирати податки; московські воєводи залишалися у п'яти містах Гетьманщини і не повинні були втручатися в місцеве управління.
Городові козаки
- козаки, які мешкали в містах містечках, селах та хуторах Гетьманщини.
Займанщина

ЗНО. Національно-визвольна війна середини 17 ст.

Білоцерківський договір
- визначення території гетьманського врядування у межах Київського воєводства; установлення 20-тисячного козацького реєстру.
Березневі статті
- збереження самостійності гетьманської внутрішньої політики; регламентація козацької зовнішньополітичної діяльності; встановлення 60-тисячного козацького реєстру.
Богун Іван
- вінницький (кальницький) полковник, завдяки його героїчним діям у Берестецькій битві козацьке військо було врятоване від повного розгрому польською армією.

ЗНО. Культурне та церковне життя в др. половині 16 - п.пол. 17 ст.

Борецький Іов
- учень, учитель, а пізніше – ректор Львівської братської школи, брав участь у заснуванні Київського братства, висвячений Київським митрополитом за сприяння Петра Сагайдачного.
Гедеон Балабан
- львівський єпископ, ініціатор, а згодом – противник унії православних і католиків.
Могила Петро

ЗНО. Українське козацтво в кінці 15 - першій половині 17 століття

Вишневецький Дмитро
- український князь, перший з відомих козацьких гетьманів. У 1556 р. збудував на острові Мала Хортиця замок, який став прототипом Запорізької Січі. Здійснив низку успішних походів проти татар і звільнив декілька тисяч невільників. У 1563 втрутився в боротьбу за молдавський престол, внаслідок якої попав у полон і був страчений у Стамбулі.
Зимівник
- хутірське господарство, де, здебільшого, взимку проживали козаки, які не залишалися на Січі.
Клейноди

ЗНО. Під владою Речі Посполитої у другій половині 16 ст. - першій половині 17 ст.

Люблінська унія
- акт про об'єднання Великого князівства Литовського з шляхет­ською Польщею у федеративну польсько-литовську державу Річ Посполиту, який було оформлено 1 липня 1569 р. на сеймі у Любліні.
Магнат
- багатий землевласник, аристократ, представник еліти Речі Посполитої.
Острозький замок

Сторінки