ЗНО

ЗНО. Культура України др.половини 19 - початку 20 століття

Атеїзм
- безбожжя, заперечення існування Бога.
Барельєф
- скульптурне зображення, де опукла частина виступає над пласкою поверхнею менш ніж на половину його об'єму.
Вілінська Марія
- письменниця, авторка першої української соціальної повісті "Інститутка".
Вернадський Володимир
- геолог, геохімік, природодослідник-енциклопедист; основоположник біогеохімії, вчення про біосферу та ноосферу.
Заболотний Данило

ЗНО. Західноукраїнські землі на поч. 20 століття

Боберський Іван
- громадський діяч; один із засновників спортивного руху; у 1900-1914 рр. –  голова фізкультурного товариства "Сокола".
Волошин Августин
- педагог, науковий і політичний діяч, один з очільників національного руху на Закарпатті, видавець газет "Наука" і "Село"; засновник Християнсько-народної партії, посол до чехословацького парламенту, президент Карпатської України.
Концерн

ЗНО. Наддніпрянська Україна на поч. 20 століття

Єфремов Сергій
- публіцист, літературний критик, історик, один із лідерів Товариства українських поступовців: його творчий доробок – 3 тис. опублікованих літературно-критичних статей.
Інвестиція
- довгострокове вкладення капіталу в різногалузеві підприємства та установи з метою отримання прибутку.
Аркас Микола
- письменник, композитор, культурно-освітній діяч; засновник і голова "Просвіти" у Миколаєві; автор праці "Історія України-Русі" та опери "Катерина".
Відруб

ЗНО. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії в другій половині 19 ст.

Бачинський Юліан
- громадський діяч, публіцист, член РУРП та УСДП, автор брошури "Україна irredenta".
Вахнянин Анатоль
- громадський і політичний діяч, композитор, музикознавець, письменник, педагог, співзасновник та перший голова товариства "Просвіта"; посол до Галицького та Віденського сеймів.
Зубрицький Денис
- архівіст, історик, етнограф, москвофіл; член-кореспондент Петербурзької академії наук, упорядник архіву Львівського магістрату, автор праць "Галицька Русь у XVI ст.", "Початки унії" тощо.

ЗНО. Наддніпрянська Україна в другій половині 19 ст.

Антонович Володимир
- історик, археолог, етнограф; з 1881 р. голова історичного товариства Нестора-літописця; представник хлопоманського руху; організатор "Української громади"; автор праці "Про походження козацтва".
Житецький Павло
- учений, мовознавець, лексикограф, активний діяч "Української громади"; першодослідник історії української літературної мови; заклав основи теорії і практики українського перекладу; автор "Начерку історії літературної мови".
Зібер Микола

Сторінки