9 клас

Урок 3. Що таке закон

Мета: пояснити учням, що таке право, галузь права та норма права, познайомити їх із процесом виникнення права у суспільстві: на прикладах з життя показати, як ці правила діють; формувати правильне ставлення учнів до правил співжиття людей та необхідності їх дотримання; наводити приклади правових норм та розрізняти їх види, характеризувати правові відносини та наводити приклади правових ситуацій.
Тип уроку: комбінований.
Форма уроку: урок з використанням інтерактивних технологій.
ХІД УРОКУ

Урок 2. Що таке правила та як вони виникають

Мета: пояснити учням, що таке правила, ознайомити їх із процесом виникнення правил у суспільстві: на різноманітних прикладах з практичного життя довести, як ці правила діють; формувати правильне ставлення учнів до правил співжиття людей та необхідності їх дотримання.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Обладнання:        Декларація прав людини, мультимедійне обладнання, електронна презентація.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент

Урок 1. Мета, завдання, особливості курсу "Правознавство 9 кл. (практичний курс)"

Мета:  ознайомити  учнів  з метою  та  завданнями  курсу «Правознавство. Практичний курс»; дати уявлення про особливості предмета; пояснити, як працювати на уроках практичного права; сформувати навичку самоаналізу та рефлексії щодо власних очікувань результатів упродовж  вивчення даної  дисципліни;  виховувати  в учнів  повагу  до демократичних і національних цінностей, які визначають громадянську самосвідомість і навчають правомірної поведінки особистості.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Урок 51. Практична робота 13. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.

Цілі:
навчальна: оволодіти практичними навичками використання онлайн-систем конструювання та керування сайтами, створити та розмістити на безкоштовному хостингу сайт певної тематики;
розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Сторінки