інформатика

Урок 21. Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей в різних програмних середовищах.

Цілі:
 • навчальна: розглянути на конкретному прикладі створення комп'ютерної моделі; навчитись створювати комп'ютерні моделі в інших середовищах;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань;  

Урок 20. Основні етапи комп’ютерного моделювання. Проведення комп’ютерного експерименту.

Цілі:

 • навчальна: познайомити з етапами моделювання та реалізувати моделювання відповідно поставленої задачі на прикладі схеми мікроконтролерів;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку: засвоєння нових знань;  

Хід уроку

Урок 19. Комп’ютерна модель. Види комп’ютерних моделей.

Цілі:

 • навчальна: сформувати поняття комп'ютерної моделі, познайомити з видами комп'ютерних моделей;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Тип уроку: засвоєння нових знань;  

Хід уроку

І. Організаційний етап

Урок 18. Практична робота 4. Налаштовування параметрів безпеки в середовищі браузера

Цілі:
навчальна: перевірити навички налаштування параметрів безпеки в середовищі браузера;
розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: формування знань, умінь і навичок 
Хід уроку

Урок 17. Безпечне зберігання даних. Резервне копіювання та відновлення даних. Безпечне видалення даних.

Цілі:
 • навчальна: навчити безпечно користуватись мережею, створювати резервні копії файлів та правильно чистити кластери на носіях пам’яті;
 • розвивальна:  розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки;
 • виховна:  виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.
Тип уроку: засвоєння нових знань;  

Сторінки