плани-конспекти

Урок 34. Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Правопис. Виділення вставних слів на письмі комами. Культура мовлення. Правильне інтонування речень зі вставними словами

Мета:
-  навчальна: ознайомити учнів із поняттям «вставні слова»; навчити визначати їх у реченні; формувати вміння виділяти в тексті вставні слова комами; учити правильно інтонувати речення зі вставними словами;
-  розвивальна: розвивати вміння школярів складати висловлювання на вказану тему; працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

Урок 33. Звертання. Роль звертань у реченні (практично).Правопис. Розділові знаки при звертанні. Культура мовлення. Правильне інтонування речень зі звертаннями. Читання мовчки текстів різних стилів

Мета:
-  навчальна: поглибити знання учнів про звертання; навчити визначати їх у реченні; розглянути правила постановки розділових знаків у реченнях зі звертаннями; удосконалювати вміння інтонувати речення зі звертаннями;
-  розвивальна: розвивати навички читання текстів, уміння школярів працювати колективно та самостійно; мовленнєві навички;
-  виховна: виховувати інтерес до української мови, традицій українського народу. Внутрішньопредметні зв'язки: пунктуація, синтаксис. Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Урок 32. Тренувальні вправи з теми «Речення з однорідними членами». Культура мовлення. Правильне інтонування речень з однорідними членами. Слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення

Мета:
  •   навчальна: поглибити знання учнів про однорідні члени речення; навчити визначати їх у реченні;
  • формувати вміння ставити розділові знаки при однорідних членах речення;
  •   розглянути правила постановки розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами;
  •   розвивальна: розвивати навички слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення; навички виразного читання; розвивати логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

Урок 31. Речення з однорідними членами. Узагальшовальне слово при однорідних членах речення. Правопис. Двокрапка і тире при узагальнювальних словах. Читання мовчки текстів різних стилів

Мета:
- навчальна: поглибити знання учнів про однорідні члени речення; навчити визначати їх у реченні; формувати уміння ставити розділові знаки при однорідних членах речення; розглянути правила постановки розділових знаків у реченнях з узагальнювальними словами;
- розвивальна: розвивати навички читання текстів, уміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

Урок З0. Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин

Мета:
-  навчальна: ознайомити учнів з особливостями аудіювання як виду мовленнєвої діяльності; особливостями переказу тексту розповідного характеру з елементами опису тварин;
- розвивальна: розвивати навички аудіювання, вміння школярів працювати колективно та самостійно; творчу уяву; мовленнєві навички;
-  виховна: виховувати любов до тварин. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація, лексикологія. Міжпредметні зв'язки: мова, література, біологія.
Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Сторінки