плани-конспекти

Урок 40. Самостійна робота з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення». Читання мовчки

Мета:
- навчальна: повторити й поглибити вивчене з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення»; вчити визначати в тексті речення з однорідними членами, звертання, складні речення; перевірити рівень сформованих навичок учнів;
- розвивальна: розвивати навички читання текстів, уміння школярів працювати самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
- виховна: виховувати інтерес до традицій українського народу. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Урок 39. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Текст. Удосконалення вмінь складати висловлювання типу опису й розповіді

Мета:
- навчальна: сформувати в учнів поняття про пряму мову; розглянути правила постановки розділових знаків при прямій мові; формувати вміння розрізняти пряму мову та слова автора;
- розвивальна: розвивати пізнавальні інтереси учнів; удосконалювати вміння складати висловлювання типу опису й розповіді, вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;

Уроки 37-38. Урок розвитку комунікативних умінь № 8-9. Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварин

Мета:
-  навчальна: виявити та оцінити рівень сформованості в учнів умінь і навичок письмово докладно відтворювати зміст прослуханого тексту художнього стилю з елементами опису тварин;
-  розвивальна: розвивати зв'язне мовлення, аналітико-синтетичні мис-леннєві навички, збагачувати словниковий запас;
-  виховна: виховувати любов до живої природи. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, біологія.
Тип уроку: урок розвитку мовленнєвих умінь і навичок.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Урок 36. Тренувальні вправи з теми «Складне речення». Культура мовлення. Синонімічність складних речень, складних і простих речень

Мета:
- навчальна: поглибити знання учнів про складне речення; вчити визначати їх у тексті; відпрацьовувати вміння ставити розділові знаки в складних реченнях; показати синонімічність складних і простих речень; виявити рівень знань із теми;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
- виховна: виховувати відповідальне ставлення до навчання. Внутрішньопредметні зв'язки: пунктуація, орфоепія. Міжпредметні зв'язки: мова, література.
Тип уроку: урок закріплення вивченого матеріалу.

Урок 35. Складні речення зі сполучниковим зв'язком. Правопис. Кома в складному реченні. Читання мовчки текстів різних стилів

Мета:
- навчальна: поглибити знання учнів про складне речення; навчити визначати їх у тексті; розглянути правила постановки розділових знаків у складних реченнях;
- розвивальна: розвивати навички читання текстів, уміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
- виховна: виховувати інтерес до української мови. Внутрішньопредметні зв'язки: пунктуація, орфографія. Міжпредметні зв'язки: мова, література.
Тип уроку: комбінований урок.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Сторінки