плани-конспекти

Урок 45. Контрольна робота № 3 з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення. Пряма мова Діалог» (тестові завдання). Контрольна перевірка навичок читання мовчки (тестові завдання)

Мета:
- навчальна: перевірити й оцінити рівень навчальних досягнень п'ятикласників з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення. Пряма мова. Діалог», з'ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією, перевірити навички читання мовчки;
- розвивальна: розвивати навички роботи з тестовими завданнями, навички самостійної роботи;

Урок 44. Правопис. Розділові знаки при діалозі

Мета:
- навчальна: поглибити знання учнів про діалог; повторити та узагальнити вивчене про речення;
- розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
- виховна: виховувати інтерес до української мови. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.
Тип уроку: урок систематизації й узагальнення знань.
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Урок 43. Діалог. Тире при діалозі. Текст. Удосконалення вмінь складати діалоги

Мета:
-  навчальна: поглибити знання учнів про діалог; розглянути правила постановки розділових знаків при діалогах;
-  розвивальна: розвивати навички складання діалогів, вміння школярів працювати колективно та самостійно; збагачувати словниковий запас учнів;
-  виховна: виховувати культуру спілкування. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Урок 42. Урок розвитку комунікативних умінь № 10. Аналіз контрольного переказу Помилки в змісті й побудові висловлювання (практично). Читання мовчки текстів різних стилів

Мета:
-  навчальна: вчити учнів аналізувати власні помилки; зробити роботу над помилками, допущеними в контрольному переказі; розвивати навички грамотного письма;
- розвивальна: розвивати навички читання мовчки текстів різних стилів; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
- виховна, виховувати інтерес до традицій українського народу. Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація. Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.
Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Урок 41. Правопис. Розділові знаки при прямій мові. Виразне читання вголос

Мета:
-  навчальна: поглибити знання учнів про пряму мову; навчити розставляти розділові знаки в реченнях із прямою мовою; заміняти пряму мову непрямою;
- розвивальна: розвивати навички читання текстів уголос, уміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення; мовленнєві навички;
-  виховна: виховувати інтерес до традицій українського народу. Внутрішньопредметні зв'язки: пунктуація, орфографія. Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.
Тип уроку: урок закріплення вивченого.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Сторінки