Урок 20. Що таке сім’я і шлюб

Мета: дати уявлення про поняття «сім’я» і «шлюб», умови укладання шлюбу, особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя; пояснювати, використовуючи положення статей Сімейного кодексу України, умови укладання шлюбу, в тому числі неповнолітніми; аналізувати правові ситуації й пропонувати шляхи їх розв’язання на підставі норм сімейного права.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Урок 19. Захист прав споживачів

Мета: закріпити знання про те, хто такі споживачі, продавці, виробники,  виконавці,  нормативні  акти,  що  закріплюють  права споживачів  та  їх  права,  порядок  дій  споживача  щодо  захисту порушених  прав;  розвивати  вміння  працювати  з  нормативними актами;  наводити  приклади  порушення  прав  споживача;  моделювати ситуації з придбання товару, замовлення послуг чи робіт; описувати порядок дій споживача щодо захисту порушених прав, складати  за  зразком  скаргу  (претензію)  щодо  порушених  прав споживача;  формувати  активну  позицію  щодо  дотримання  і  захис

Урок 18. Споживачі та їхні права

Мета: дати учням уявлення про те, хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці, нормативні акти, що захищають права споживачів; моделювати ситуації придбання товару, замовляння послуг чи робіт; складати за зразком скаргу (претензію) щодо порушених прав споживача; розв’язувати правові задачі.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
У ч и т е л ь .

Урок 17. Як успадкувати майно

Мета: дати уявлення про поняття «спадкодавець» та «спадкоємець», «заповіт»; описувати порядок спадкування за законом, розповідати про порядок отримання спадщини; аналізувати правові ситуації, що регулюються нормами спадкового права; виховувати повагу до дотримання спадкового права.
Тип уроку: комбінований урок.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Метод «акваріум»

Урок 16. Захист особистих немайнових та майнових прав

Мета: сформувати уявлення про особисті немайнові та майнові права, підстави цивільно-правової відповідальності; розвивати вміння розрізняти особисті немайнові і майнові права та наводити приклади; називати підстави цивільно-правової відповідальності; аналізувати правові ситуації щодо цивільної відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб; формувати свідому оцінку вчинків і поведінки неповнолітніх, пов’язані з цивільно-правовою відповідальністю.
Тип уроку: комбінований.
ХІД УРОКУ

Сторінки