Урок 23. Право на працю в Україні

Мета: дати уявлення про юридичний зміст права на працю, відносини, що регулюються нормами трудового права; розвивати вміння пояснювати й застосовувати положення Конституції України; наводити приклади відносин, що регулюються нормами трудового права; складати за зразком резюме для працевлаштування; пояснювати, що таке підприємницька діяльність та наводити приклади її основних організаційно-правових форм; моделювати процедуру реєстрації підприємницької діяльності; формувати свідому позицію щодо важливості права людини на працю.

Урок 22. Як держава захищає права дітей

Мета: дати уявлення про державні органи та установи, що опікуються правами дитини, підстави та процедуру позбавлення батьківських прав, поняття «усиновлення», «опіка», «піклування»; розповідати про підстави й процедуру позбавлення батьківських прав; розрізняти усиновлення та опіку й піклування; моделювати та розв’язувати правові ситуації; формувати свідоме ставлення щодо важливості й значення виховання дитини в сім’ї.
Тип уроку: комбінований.
Форма проведення: інтерактивний урок.
ХІД УРОКУ

Урок 21. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей

Мета: дати уявлення про права та обов’язки у взаєминах дітей та батьків; розуміти права та обов’язки батьків і дітей, наводити приклади окремих прав батьків і дітей; моделювати та розв’язувати правові ситуації, пов’язані з правами та обов’язками батьків і дітей; формувати свідоме ставлення до взаємних прав і обов’язків батьків і дітей.
Тип уроку: комбінований.
Форма проведення:  урок з використанням мультимедійних технологій.

Урок 20. Що таке сім’я і шлюб

Мета: дати уявлення про поняття «сім’я» і «шлюб», умови укладання шлюбу, особисті немайнові та майнові права та обов’язки подружжя; пояснювати, використовуючи положення статей Сімейного кодексу України, умови укладання шлюбу, в тому числі неповнолітніми; аналізувати правові ситуації й пропонувати шляхи їх розв’язання на підставі норм сімейного права.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Урок 19. Захист прав споживачів

Мета: закріпити знання про те, хто такі споживачі, продавці, виробники,  виконавці,  нормативні  акти,  що  закріплюють  права споживачів  та  їх  права,  порядок  дій  споживача  щодо  захисту порушених  прав;  розвивати  вміння  працювати  з  нормативними актами;  наводити  приклади  порушення  прав  споживача;  моделювати ситуації з придбання товару, замовлення послуг чи робіт; описувати порядок дій споживача щодо захисту порушених прав, складати  за  зразком  скаргу  (претензію)  щодо  порушених  прав споживача;  формувати  активну  позицію  щодо  дотримання  і  захис

Сторінки