Уроки 28–29. Що таке злочин. Ознаки, види та склад злочинів

Мета: дати учням уявлення про поняття злочину, його ознаки, склад, види; формувати вміння характеризувати ознаки злочину, описувати елементи складу злочину, називати види злочинів, наводити приклади; аналізувати правові ситуації й пропонувати шляхи їх розв’язання; формувати непримиренне ставлення до порушення законодавства.
Тип уроку: комбінований.
Форма проведення:  урок з використанням мультимедійних технологій.
Обладнання: мультимедійне обладнання, електронна презентація.

Урок 27. Які правопорушення називають адміністративними

Мета: дати уявлення про адміністративне та кримінальне право; аналізувати й розв’язувати правові ситуації щодо адміністративних правопорушень неповнолітніх; виховувати в учнів правову культуру й неприйняття протиправної поведінки.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Форма проведення: евристична бесіда.
Обладнання: мультимедійне обладнання, електронна презентація.
Епіграф уроку:

Урок 26. Тематичне оцінювання «Закони в житті твоєї сім’ї» та «твої права у трудових відносинах»

Мета: узагальнити та перевірити засвоєння матеріалу теми; перевити рівень засвоєння та розвитку вмінь пояснювати поняття, пов’язані з цивільним, трудовим та сімейним правом; розв’язувати ситуації, що відбуваються в сімейних, трудових та цивільних відносинах, використовуючи законодавчі акти; формувати правову культуру у сфері цивільних, сімейних та трудових відносин.
Тип уроку: урок контролю й корекції знань, вмінь та навичок.
ХІД УРОКУ
1-й варіант.
Захист проектів
Теми проектів:

Урок 25. Як закон регулює працю неповнолітніх

Мета: дати загальне уявлення про нормативні акти, які регулюють особливості праці неповнолітніх, а також працівників, які навчаються та працюють; ознайомити з основними пільгами, які надаються законом неповнолітнім щодо робочого часу, часу на відпочинок  та  оплати  праці;  формувати  готовність  застосовувати отримані знання на практиці.
Тип уроку: комбінований урок.
Обладнання: таблиці.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент

Урок 24. Трудовий договір

Мета: дати уявлення про поняття трудового договору, його сторони, процедуру співбесіди та порядок працевлаштування і прийому на роботу, порядок розірвання трудового договору; називати основні права та обов’язки роботодавця і працівника; описувати порядок розірвання трудового договору; складати за зразком заяву про прийом на роботу, заяву про звільнення з роботи за власним бажанням; формувати правову культуру у сфері трудових відносин.
Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь та навичок.

Сторінки