Урок 31. Правоохоронні органи в Україні

Мета: ознайомити учнів з діяльністю правоохороннихі органів; описувати основні завдання, права та обов’язки міліції; складати за зразком заяву до відділку міліції; характеризувати права неповнолітніх осіб під час затримання, арешту, допиту; моделювати й розв’язувати правові ситуації; формувати в учнів свідому позицію щодо поведінки під час взаємодії з правоохоронними органами.
Тип уроку: комбінований урок.

Урок 30. Що таке кримінальна відповідальність і кримінальне покарання

Мета: розширити знання учнів про юридичну відповідальність, опрацювати поняття «кримінальна відповідальність» та «кримінальне покарання», ознайомитися з особливостями кримінальної відповідальності неповнолітніх; оцінювати причини зростання підліткової злочинності в Україні; формувати в учнів шанобливе ставлення до закону.
Тип уроку: комбінований урок.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Бесіда

Уроки 28–29. Що таке злочин. Ознаки, види та склад злочинів

Мета: дати учням уявлення про поняття злочину, його ознаки, склад, види; формувати вміння характеризувати ознаки злочину, описувати елементи складу злочину, називати види злочинів, наводити приклади; аналізувати правові ситуації й пропонувати шляхи їх розв’язання; формувати непримиренне ставлення до порушення законодавства.
Тип уроку: комбінований.
Форма проведення:  урок з використанням мультимедійних технологій.
Обладнання: мультимедійне обладнання, електронна презентація.

Урок 27. Які правопорушення називають адміністративними

Мета: дати уявлення про адміністративне та кримінальне право; аналізувати й розв’язувати правові ситуації щодо адміністративних правопорушень неповнолітніх; виховувати в учнів правову культуру й неприйняття протиправної поведінки.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Форма проведення: евристична бесіда.
Обладнання: мультимедійне обладнання, електронна презентація.
Епіграф уроку:

Урок 26. Тематичне оцінювання «Закони в житті твоєї сім’ї» та «твої права у трудових відносинах»

Мета: узагальнити та перевірити засвоєння матеріалу теми; перевити рівень засвоєння та розвитку вмінь пояснювати поняття, пов’язані з цивільним, трудовим та сімейним правом; розв’язувати ситуації, що відбуваються в сімейних, трудових та цивільних відносинах, використовуючи законодавчі акти; формувати правову культуру у сфері цивільних, сімейних та трудових відносин.
Тип уроку: урок контролю й корекції знань, вмінь та навичок.
ХІД УРОКУ
1-й варіант.
Захист проектів
Теми проектів:

Сторінки