Розквіт Київської Русі. Хронологія

хрещення Русі 988 року

V ст., друга половина заснування Києва

VIII-IX ст. формування союзів племен у східних слов’ян (полян, деревлян, сіверян, волинян, уличів, тиверців, білих хорватів тощо)

860 р. військовий похід київського князя Аскольда на Візантію; особисте прийняття Аскольдом християнства, першим серед Руських князів

882 р. утворення князем Олегом Київської Русі і убивство Аскольда

882-912 р. правління у Київській Русі князя Олега

Стародавня історія України. Поняття

пектораль

Авари тюркські племена, що перебували в українських степах у VI-VII ст. Авари у на початку VII ст. знищили антський військовий союз

Анімізм віра в існування душі та духів

Анти східнослов’янські племена, які проживали у басейні р. Дніпро. У IV-VII ст. існував антський військово-племінний союз, який на початку VII ст. був знищений аварами. Остання згадка про антів датується 602 р. Деякі вчені (зокрема М. Грушевський) вважають антів праукраїнцями

Стародавня історія України. Особи

Нестор-Літописець

Атей цар Великої Скіфії у IV ст. до н. е.

Бож князь антського військового союзу у IV ст., загинув у боротьбі з готами.

Вінітар готський король, онук Германаріха. У IV ст. воював з антами. Захопив у полон антського князя Божа та наказав стратити його разом з іншими антськими старійшинами

Германаріх готський король, який у IV ст. утворив державу у Північному Причорномор’ї. Вів боротьбу з антами, племінний союз яких очолював князь Бож

Стародавня історія України. Хронологія

половецькі баби

1 млн. р. тому поява перших людей на території України (с.Королеве на Закарпатті)

1 млн. р. тому – 11 тис. р. до н. е. палеоліт (давній кам’яний вік)

150 тис. р. тому поява на території українських земель неандертальців, початок льодовикового періоду

35 тис. р. тому поява на території України кроманьйонців

10 тис. р. до н. е. - 6 тис. р. до н. е. мезоліт (середній кам’яний вік), закінчення льодовикового періоду, перше приручення диких тварин, винайдення луку та стріл

Сторінки