Роздроблення Київської Русі. Хронологія

шапка Мономаха

1068 р. битва на р. Альта - поразка Ярославичів у битві з половцями народне повстання в Києві, у результаті якого князь Ізяслав був змушений бігти в Польщу

1097 р. у м. Любеч відбувся з’їзд руських князів, на якому вирішувалися питання спільної боротьби з половцями, припинення чвар між князями. Також був затверджений новий спосіб престолонаслідування і удільний поділ Київської Русі на окремі князівства. Ініціатором з’їзду був переяславський князь Володимир Мономах

Розквіт Київської Русі. Поняття

засновники Києва

Балканські походи походи київського князя Святослава 968-972 рр. на землі Дунайської Болгарії

Білі хорвати східнослов’янські союзи племен, що проживали на території сучасної Західної України (Карпати). Білі хорвати останніми серед усіх східнослов’янських племен були приєднані до Київської Русі (наприкінці Х ст.)

Варяги народи Скандинавського півострова. Інша назва: нормани, вікінги, північні люди

Розквіт Київської Русі. Особи

Ярослав Мудрий

Аскольд київський князь до 882 р. У 860 р. здійснив перший похід русичів на Візантію і першим серед руських князів особисто прийняв християнство. За «Повістю минулих літ» був боярином Рюрика, який осів у Києві й почав самостійно правити. За іншою версією Аскольд був нащадком Кия. Можливо Аскольд правив разом з Діром. Був убитий Олегом у 882 р.

Борис, Гліб перші святі на Русі. Сини Володимира Великого, підступно вбиті братом Святополком

Розквіт Київської Русі. Хронологія

хрещення Русі 988 року

V ст., друга половина заснування Києва

VIII-IX ст. формування союзів племен у східних слов’ян (полян, деревлян, сіверян, волинян, уличів, тиверців, білих хорватів тощо)

860 р. військовий похід київського князя Аскольда на Візантію; особисте прийняття Аскольдом християнства, першим серед Руських князів

882 р. утворення князем Олегом Київської Русі і убивство Аскольда

882-912 р. правління у Київській Русі князя Олега

Сторінки