Самостійна робота «Розвиток лексики. Лексикографія»

Теоретична частина
1. Історичні зміни в лексиці поділяються на два типи.
   Позамовні (позалінгвальні) причини  ̶  це зміни в навколишньому світі. Будь-яке нововведення в техніці, побуті, суспільному житті, у сфері культури та ідеології супроводжується появою нових слів, а зникнення тих чи інших знарядь, форм побуту, суспільних явищ спричинює зникнення відповідних слів.

Самостійна робота «Мовленнєвий апарат, його будова»

Теоретична частина
Органи мовлення складаються з органів дихання й органів, які безпосередньоберуть участь у творенні звуків. Умовно можна виділити три «поверхи» мовленнєвого апарату  ̶  нижній, середній і верхній.
До нижнього належить апарат дихання  ̶  легені, бронхи, трахея та діафрагма.

Самостійна робота «Методи дослідження мови»

Тема: «Методи дослідження мови»
 1. Основні методи наукового дослідження мови:
1.1 Описовий
Завдання цього методу – дати точний і повний опис складових одиниць окремої мови, пояснити особливості їх уживання. На основі цього методу створюються підручники, в яких описується фонетична система. Цей метод забезпечує необхідним матеріалом лексикографів, які укладають різні типи словників.
1.2 Порівняльно-історичний

Реферат «Сторінки історії України у творчості Тараса Шевченка»

План роботи.
1. Вступ. Постать Тараса Шевченка в історії України.
2. Сторінки історії в поетичному слові Кобзаря:
а) поема «Іван Підкова»;
б) поема «Тарасова ніч»;
в) поема «Гайдамаки»;
г) поема «Гамалія»;
ґ) вірш
в) поема «Єретик».
3. Висновок.
4. Джерела.
 
Вступ

Сторінки