Урок 99. Значущі частини слова.

Мета:
 •   навчальна: повторити й поглибити знання учнів про префікси як значущі частини слова, сприяти зміцненню навичок їхнього виділення; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити префікси пре-, при-, прі-, визначати їхню роль у словах, удосконалювати навички правопису;
 •  розвивальна: розвивати творчі вміння використання цих префіксів для створення нових слів; розвивати мислення, увагу, спостережливість, пам'ять, культуру усного і писемного мовлення;
 •   виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до професії вчителя, а також співчуття і уважність до будь-якої людини, яка потрапляє в біду.
Внутрішньопредметні зв'язки: лексика, граматика, культура мовлення
й стилістика, текст. Міжпредметні зв'язки: художня література. Обладнання: опорні схеми, сюжетні малюнки. Тип уроку: урок закріплення знань, умінь і навичок.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
Створення емоційного настрою. Тренінг «Я-особистість!»
 •   Закінчте речення: Я прагну...
Я сподіваюсь...
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ
III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
Спостереження за мовним матеріалом
 •   Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Поясніть свій вибір. Чому автор дав таку назву тексту? Назвіть мовні засоби зв'язку речень у тексті.
НОВА ВЧИТЕЛЬКА
Добрий десяток літ спливло весняною водою з того часу, як Олександра Василівна прийшла на свій перший урок. Але й досі, входячи в клас після літніх канікул, учителька почуває легке хвилювання. Адже кожного разу вона входить у коло нових учнів, як у нову свою сім'ю.
Після Юркового запитання Олександра Василівна зрозуміла, що з кожною хвилиною вона здружується з класом. Безслідно зникло хвилювання, вона легко знаходила потрібні слова. Міцніла в школярів довіра до неї, прірви між ними не було, і на серці ставало легко й ясно. І раптом згадалось, як ходила вона вчора над морем, примруживши очі. Звечоріло, і лілова смужка далеких просторів повільно забарвлювалась пречудовим світлом заходу (За О.Дон-ченком).
 •  Випишіть слова з префіксами пре-, при-, прі-. Поясніть їхній правопис.
 •  3 префіксами пре-, при-, прі- записати по 2-3 нових слова.
Кубування
 •  Дайте відповіді на питання, записані на сторонах куба: 
 •  Якого значення надає словам префікс пре?
 •  Наведіть приклади слів з цим префіксом.
 •  Якого значення надає словам префікс при? т Наведіть приклади слів з цим префіксом.
 •  Назвіть слова, які пишемо з префіксом прі-.
 •  Для чого необхідні знання про написання префіксів?
Коментар учителя. Префікс — це значуща частина слова, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів (цвіт — зацвісти, перецвісти, відцвісти, вицвісти).
Префікс пре- вказує на вищу міру ознаки (його можна замінити прислівником дуже). У префіксі пре- пишемо букву є: претихий, пречудово. Префікс при- найчастіше вносить у значення слова відтінок приєднання, приближения або неповноти дії чи ознаки. У префіксі при- пишемо букву и: прибудувати, приставляти, прикладати.
Ненаголошений голосний [є] у префіксах пре-, як і в коренях слів, вимовляємо наближено до [и]. Ненаголошений голосний [и] у префіксі при- у вимові наближається до [є]. Щоб не помилитися в написанні префіксів пре- і при-, треба розрізняти їх за значенням.
Префікс прі- пишемо у словах прізвище, прізвисько, прірва.
Робота з опорною таблицею
 •  Доповніть таблицю власними прикладами.
Пре- При- Прі-
Вказує на вищу міру ознаки (його можна замінити словом дуже) Найчастіше вносить у значення слова відтінок приєднання, приближення або неповноти дії чи ознаки. Пишемо у словах прізвище, прізвисько, прірва
Прехитрий, прерозумний

Прибудувати, приставляти

 

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Моделювання нових слів

 •   Утворіть від зазначених слів за допомогою префікса ПРЕ- нові слова. Якого значення надає словам префікс?

Тихий, добрий, мирний, спокійний, міцно, голосно.
Дослідження-реконструювання (міні-тест)

 •   Замініть словосполучення словами з префіксами ПРЕ-, ПРИ-.

1. Дуже глибокий:
А преглибокий;
Б  приглибокий.
2. Злегка закритий:
А прикритий;
Б прекритий.
3.  Не зовсім заглушений:
А преглушений;
Б приглушений.
4.  Дуже злий:
А презлий;
Б призлий.
5.  Злегка прикритий пилом:
А препилений;
Б припилений.
6.  Не зовсім закриті очі:
А прекриті;
Б прикриті.
Розподільний диктант

 •   До кожного зі слів поставте відповіді: а — слова, що означають приєднання; б — слова, що означають наближення чи неповноту дії; в — слова, що вказують на збільшену ознаку Прибережний, привезений, предобрий, прихід, прекрасний,

приземлення, пришити, презирство, прибитий, прихилитися, пре-скромний.
Ігрове завдання «Хто більше» (групова робота)

 •   До малюнка доберіть якнайбільше слів із префіксами пре-, при-, прі-, поясніть їх правопис. Вживаючи дібрані слова, побудуйте зв'язне висловлювання.

V.  Підсумки уроку. Укр. мова 5 клас. Значущі частини слова

 •  Написання яких префіксів ми сьогодні повторили?
 •  Якого значення словам надають префікси пре-, при-, прі?
 •  Наведіть приклади слів із префіксами пре-, при-, прі-.
 •  Яке завдання вам сподобалося найбільше?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

 •   Виконайте вправу за підручником.
 •   Зі словника випишіть слова, які починаються на прі-, визначте в них корінь, зробіть висновок.
 •   Складіть тестові завдання на правопис префіксів пре-, при-, прі-.