З історії державних символів

Ще в період родоплемінного ладу східні слов'яни на території України вживали символічні знаки. Ними для вирізнення роду, чи пізніше окремих знатних родин, могли бути зображення хреста, квадрата, ромба, кола і інше. Дещо пізніше бачимо на гербах півмісяць, зірки, зброю, квіти, геральдичних звірів та птахів, зокрема однорогів, оленів, орлів, круків.
Така символіка зумовлювалася тим, що кожний рід первісних людей обожествляв для себе-якусь звірину, птицю чи явище природи. Також родові знаки часто використовувалися для ознаки пасовищ, водоймищ і, що дуже важливо, для визначення територіальних меж певного роду.                      
Щоб відрізнити свій храм від храму інших купців, використовували торговельні знаки. Тобто це було свого роду тавро. Ним користувалися ювеліри для означення виготовлених прикрас, гончарі, живописці, зодчі. Паралельно цей процес розвивається і в середовищі сільського населення.
Найдревніший зі знаків, котрі дійшли до наших днів і широко використовуються і сьогодні, є тризуб.
Найдавніші археологічні знахідки тризуба, який мало відрізняється від нашого сьогоднішнього герба, належить до рубежу Х—ХІ ст., часів князювання в Києві Володимира Великого (980—1015 рр.), який міг успадкувати цей знак від своїх предків. Тризуб зберігся на золотих і срібних монетах Володимира: «А се моє срібло» або «А се моє злато».
Чи був тризуб спадкоємним геральдичним знаком для нащадків Володимира Великого?
Так, ним користувався Святополк Окаянний (1015—1019 рр.), Ярослав Мудрий (1019—1054 рр.), він є на гербі Анни Ярославни, королеви Франції.
Чому тризуб, а не п'ятизуб?
Які версії пояснення походження тризуба відомі?
Одностайної думки щодо значення тризуба вчені не мають. Подібні зображення відомі на давніх солярних знаках в Індії та інших країнах світу. Не виключене й скандинавське походження тризуба. Однак відомо, що ще з доісторичних часів число три, тріада завжди мали символічне значення. Існує понад 40 версій пояснення походження тризуба. Наведу найбільш слушні.
1. Люди користувались знаряддями праці, що нагадували тризуб.
2. Вкладено глибокий філософський зміст, який символізує триєдність і тримірність світу, що пізніше трактовано християна¬ми як єдність Бога-Батька, Бога-Сина, Бога-Духа Святого.
3. Уособлення трьох природних стихій — повітря, води і землі.
4. Ще існує версія, що це зображення падаючого, атакуючого сокола.
Відзнаку у формі тризуба використовували українські частини в складі австрійської армії — Українські січові стрільці — під час першої світової війни. А від часу об'єднання УНР; і ЗУНР (акт Соборності України, проголошений у Києві 22 січня 1919 року) державним гербом став золотий тризуб на синьому тлі.

Чому тризуб зображається жовтим?
Жовтий — золотий колір — це колір небесних світил, колір Сонця, сонячного проміння, без якого неможливе існування життя.
Символіку із зображенням тризуба в 20—40-х роках XX ст. ви¬користовували різні політичні угрупування Західної України — праві і ліві — зокрема, з певною "'відмінністю (середній зуб у формі меча) ОУН. Тризуб із середнім зубом у формі хреста — релігійні угрупування. Як державний герб тризуб було визнано 15 березня 1939 року Сеймом Карпатської України, що проголосив самостійність цього регіону.
Нині за Конституцією України, прийнятою 28 червня 1996 року, головним елементом великого Державного Герба України є і Знак Княжої Держави Володимира Великого (тризуб) — малий Державний Герб України.
Які ще є державні символи?
Який закон встановив (затвердив) їх?

Прапор як символ чи засіб сигналізації виник за оптичних часів і поширився в Європі, включно з сучасними українськими землями, в добу середньовіччя. За належністю прапори поділяються на державні, міжнародні, територіальні, військових і цивільних організацій, товариств, об'єднань, церковних громад тощо.
За правилами вексилалогії (прапорознавство), порядок кольо¬рів у багатоколірних прапорах ведеться зверху вниз — першим називають той колір, котрий є верхнім і т. д.
На зламі XIII—XIV ст. з'являються чотирикутні прапори з клиновими полотнищами на вільному кінці. Найвживанішим кольором був червоний. Вживали також білий, блакитний коль¬ори, рідше — жовтий. Починають існувати також колірні сполучення.
Прапор Руської землі був переважно червоним із золотим тризубом — двозубом, а корогва Галицько-волинського князівства — відповідно до кольорів свого герба — блакитна (синя) із золотим левом, з такими стягами галицькі полки брали участь у Грюнвальдській битві 1410 року.
Що означають блакитний і жовтий кольори на українських прапорах?
Цікаву версій походження цих кольорів висунув мовознавець зі Львова М. Рогович. На його думку, слово «хохол», що ним представники інших національностей інколи називають українців, — монгольського походження. Слово це складене: «хох» — синій, блакитний, небесний, «улу» (юлу) — жовтий.
Ще є така думка, синій і жовтий — це вогонь і вода, чоловіча і жіноча стать. Теорія жовтий — поле, синій — небо, виникла у два останні століття і є певним спрощенням, хоча головний гуманістичний зміст кольорової символіки зберігає.
Синя й жовта барви найчастіше трапляються в козацькому одязі часів Визвольної війни (1648—1654 рр.), а пізніше — гайдамаків часів Коліївщини.
У жовтні 1848 року Головна Руська Рада у Львові ухвалила за остаточні символи українського народу герб Романовичів — золотого лева на блакитному полі і похідне від нього жовто-синє сполучення кольорів прапора. У проекті Конституції УНР 1920 року записано: «Артикул 10. Державними барвами Української Держави є барви синя і жовта. Артикул 11. Прапор військової фльоти є синій-жовтий з державним гербом золотої барви в. лівому розі 'синьої частини прапора. Прапор торговельної фльоти є синій-жовтий». Вибір кольорів був умотивований та¬кими міркуваннями: символами України є чисте небо — символ миру (синій колір) та пшеничне поле — символ достатку (жовтий колір).
Як сказав поет:
Наш стяг — пшениця у степах
Під голубим склепінням неба.
Як національний прапор українського народу синьо-жовте знамено було визнане окупаційною владою панської Польщі в Галичині (20—30 рр. XX ст.).
Прапор вивішували на всіляких народних зборах з нагоди відзначення національних свят.
У повоєнний період (після 1949 р.) українці на еміграції, незалежно від політичних поглядів, використовують як національний символ синьо-жовте знамено.
Сьогодні стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синь¬ого і жовтого кольорів є Державний Прапор України.
Державним гімном є «Ще не вмерла Україна».
Слова національного гімну написав у 60-х роках XIX ст. відо¬мий український поет, етнограф, фольклорист, член Російського географічного товариства (1873 р.), лауреат золотої медалі Міжнародного географічного конгресу в Парижі (1875 р.) та Уваровської премії петербурської Академії наук (1879 р.) Павло Чубинський (1839—1884 рр.). Поезія, уперше надрукована 1863 р., швидко розійшлася в народі, серед інтелігенції, студентів, гімназистів. Певний час й навіть приписували Тарасові Шевченку. Музику написав західноукраїнський композитор і диригент Михайло Вербицький (1815—1870, рр.). Слід зазначити, що в тексті гімну, найбільш усталеному і канонізованому, два рядки належать поетові Миколі Вербицькому, а музику до слів П. Чубинського крім М. Вербицького, писали й інші українські композитори, зокрема Кирило Стецько.
«Ще не вмерла Україна» не був єдиним гімном. За національні гімни вважали також «Заповіт» Т. Шевченка, «Вічний революціонер» (сл. І. Франка, муз. Д. Січинського).
Особливо широко вживали гімн «Ще не вмерла Україна» в ро¬ки встановлення влади ЗУНР і УНР, однак спеціального закону, то монополізував би його як єдиний державний гімн, не було.
Як бачимо, і гербова відзнака у формі тризуба, і синьо-жовті прапори мають давнє походження, несуть у своїй суті історичну пам'ять. Нам слід переосмислити ставлення до історичної пам'яті народу, складовою частиною якої є і давня історична символіка.
На початку століття Мстислав Рус написав вірш «Наш прапор»:
Прапор Руси повіває
Синьо-жовтий, златом тканий,
А на нім завіт сіяє
Мономахом ще нам даний.