Біблійні терміни. Букви Е, Є, Ж, З

зцілення

Е

Едем - (бібл.) земний рай, де жили до гріхопадіння Адам та Єва.

Екклезіаст - назва однієї з книг Старого Завіту, приписується царю Соломону.

Екклезіологія (грецьк.) - (прав., кат.) богословське вчення про церкву.

Екуменічний рух (від грецьк. населений світ) - започаткований в 1910 р. рух за взаємопорозуміння, співробітництво та об'єднання християнських конфесій.

Енцикліка (грецьк. загальний, круговий) - послання Папи Римського.

Есхатологія (грецьк.) - релігійне вчення про кінечність теперішнього світу.

Ефесяни - Ефес був найважливішим містом Малої Азії.

Є

Єва (від євр. джерело життя) - (бібл.) перша жінка, створена Богом з ребра Адама.

Євангелія (від грецьк. блага вість) - воскресіння Ісуса Христа. Виділять чотири канонічних і багато апокрифічних Є.

Євангелісти - автори канонічних Євангелій: Матвій, Марк, Лука та Іоанн.

Євхаристія (грецьк.) - (христ.) церковне таїнство, якого хліб та вино пресущетвляються на Тіло та Кров Ісуса Христа (Святі Дари), яких причащаються вірні під час літургії.

Єпархія (грецьк.) - (христ.) адміністративно-територіальна одитниця церкви, керована архієреєм.

Єпископ (грецьк. `наглядач, охоронець`) - вищий духовний сан в багатьох христ. церквах, узагальнена назва всіх архієреїв.

Єпітимія, епітимія (від грецьк. `кара`) - (христ.) церковне покарання за скоєний гріх Єресі (грецьк. відбір) - вчення, що відхиляються від офіційної доктрини церкви у питаннях догматики, культу та організації.

Єрусалим - давнє місто на Близькому Сході, історично пов`язане з іудаїзмом, християнством та ісламом, де зберігаються святині цих релігій. Єрусалимський храм - побудований Соломоном у 950 р. до н.е. за взірцем скинії. В 70 р. н.е. другий Є.х. був зруйнований римськими легіонерами, прообраз християнського храму.

Ж

Жертвопринесення - обряд принесення дарів Богу, богам, святим та духам. Ж. є складовою частиною більшості релігій. Жерці - в політеїзмі служителі культів, посередники між людьми та богами і духами.

З

Завіт - (бібл.) сакральний союз Бога з народом або людством.

Заклинання - див.замовляння.

Замовляння, заговори, заклинання - тексти, що використовуються в магічній практиці, а також обрядове їх промовляння.

Заповіді - заборони або обов'язки, які мають сакральний характер.

Затворництво - (христ.) вид аскетизму, позбавлення себе спілкування з людьми задля молитовного звернення до Бога. З. існує також в інших релігіях.