Біблійні терміни. Буква Д

апостол

Давид - бібл. цар (в 1055-1015 рр. до н.е.), батько Соломона, автор псалмів. Дванадесяті свята - (прав.) дванадцять головних свят року (крім Пасхи).

Демон (грецьк.) - в давньогрецькій міфології уособлення злої або (рідше) доброї сили, що може впливати на долю людини; в християнстві та інших релігіях - злий дух.

Десятина - (христ.) церковний податок у розмірі десятої частини від усіх доходів на користь храма та духовенства.

Десять заповідей, Декалог - (бібл.) заповіді дані Богом Мойсею на горі Синай, релігійно-моральний кодекс, що лежить в основі іудаїзму та християнства.

Диявол (грецьк. брехун) - злий дух, уособлення зла. Цей або подібні образи відомі в іудаїзмі (Сатана), в християнстві, ісламі (Шайтан або Ібліс), в буддизмі демон Мара), у слов`янській (Чорт) та інших міфологіях.

Диякон (від грецьк. служитель) - (христ.) найнижча ступінь священства, помічник пресвітера або архієрея у проведенні богослужіння.

Діафізіти - християни, які на відміну від монофізітів дотримуються вчення про дві природи Христа - божествєну та людську, до Д. належать православні, католики та протестанти.

Діва Марія Богородиця, Богоматір, Мати Божа, Мадонна - (єванг.) непогрішна мати Ісуса Христа.

Діяння Апостолів - друга частина твору Луки, яка з Євангелієм за Лукою становить цілісність, веде далі оповідь як Євангеліє пішло з Єрусалиму по всій Юдеї і Самарії аж до краю землі. Догмати (від грецьк. вчення) - основні положення віровчення певної релігії або конфесії, що не підлягають сумніву і не потребують доведення.

Докази буття Бога - спроби раціонального обгрунтування тези про існування Бога. Головні з них: космологічний, онтологічний, телеологічний, історичний та моральний.

Друге пришестя - сформульоване в христ. Символі віри уявлення про майбутній прихід Ісуса Христа на землю для Страшного суду і тисячолітнього царства.

Дух - 1) в багатьох релігійних та філософських системах складова і визначальна частина живої (або тільки людської) істоти; 2) безтілесна істота, ієрархічно нижча від божеств; розрізняють злих та добрих Д.; 3) Див. Бог-Святий Дух, Трійця.

Духовенство - в багатьох релігіях - група служителів культу.

Духовний - 1) той, що має відношення до духу (1); 2) пов`язаний з духовенством, або ширше - з релігією; 3) безтілесний. 4) алегорично поняття 'Д', 'духовність'. вживаються в різних контекстах.

Душа - частина живої істоти, пов`язана з духом та тілом. В більшості релігійних вчень, крім буддизму та деяких інших, Д. вважається безсмертною.