Біблійні терміни. Буква Г

миття ніг

Гавриїл - один з архангелів; в християнстві вважається, що він благовіствував про народження Ісуса Христа.

Галати - мешканці малоазійської провінції або краю Галатії, де св. Павло проповідував.

Геєнна (євр.) - (іуд., христ., ісл.) - одне з позначень пекла, синонім вічної загибелі грішників.

Греки і гелленісти - греками звуться в Н. Завіті не тільки греки, а й усі люди грецької мови чи культури (римляни, мешканці Малої Азії, Єгипту тощо). Георгій-Побідоносець (кінець ІІІ ст.- 303) - один з найбільш шанованих христ. святих великомучеників.

Гностицизм (від грецьк. знання) - релігійно-філософські та містичні вчення пізньої античності. Розрізняють християнський, іудейський та язичницький Г. Голгофа (арам. череп) - пагорб поблизу Єрусалима, місце прилюдних страт і розп'яття Ісуса Христа.

Гомілетика - (христ.) богословська дисципліна, що викладає мистецтво проповіді та церковного красномовства.

Господь - див. Бог.

Греко-католицькі церкви - церковні організації, що підпорядковані Ватикану, але зберігають православну обрядовість. Гк.Ц. існують в Україні, Білорусії, Ефіопії та інших країнах. Див. Уніатство.

Гріх - порушення заповідей, або інших релігійних законів.

Гріхопадіння - (бібл.) первородний гріх людства, порушення Адамом та Євою заборони Бога вживати плодів з дерева пізнання добра та зла в Едемському саду.