Період поширення і ствердження російської влади. ХVІІІ століття

полтавська битва
1702 - 1704 Повстання на Правобережжі під проводом Семена Палія, Самійла Самуся, Захара Іскри та Андрія Абазіна.
1703 Облога поляками Семена Палія у Фастові.
1703 - 1711 Антигабсбурзьке повстання угорців під проводом трансільванського князя Ференца Ракоці; основний осередок повстання знаходився у Мукачеві.
1703 – 1725 Десятки тисяч українських селян та козаків були насильно зігнані на будівництво Петербурга і Ладозького каналу, близько 25 тисяч загинули від хвороб в тамтешніх болотах.
1704 – 1706 Похід І.Мазепи та російських військ на Правобережну Україну (Біла Церква-Острог-Замостя), під час якого, зокрема, було схоплено і страчено провідника повстання полковника С.Палія, а І.Мазепа отримав згоду Петра І на долучення до своїх володінь Правобережжя. (Польща у цей час вела Північну війну зі Швецією і не мала можливості дати гідну відсіч Гетьману).
1707 - 1709 Повстання у Росії під проводом К.Булавіна – охопило, зокрема, Східну Слобожанщину і Запоріжжя.
1708 Під час Північної війни шведські війська на чолі з королем Карлом ХІІ окупували Польщу і вступили на Смоленщину, після чого повернули на Україну. Петро І надавати військову допомогу І.Мазепі відмовився. Донос полковник Кочубея та Іскри на І.Мазепу Петру І.
28 (30?) жовтня Гетьман Іван Мазепа з частиною старшини і козаків перейшов на бік ворога Петра І - короля Швеції Карла ХІІ. Наказ Петра І страчувати кожного запорожця. Російський церковний Синод за вказівкою Петра І оголошує анафему гетьману І.Мазепі. 2 листопада – Взяття і знищення військами князя О.Меншикова столиці – Батурина і від 6 до 15 тисяч його мешканців. 6 (11?) листопада – обрання промосковською старшиною нового Гетьмана – Івана Скоропадського (1708 – 1722). Перенос гетьманської столиці на російський кордон до Глухова. На чолі козацької армії і полкових округів призначено російських офіцерів. О.Меньшиков отримав землі на Лівобережній Україні, зокрема, Стародубщину. 19 листопада 1708 – 7 січня 1709 – оборона Веприка. 8 грудня: Петро І запровадив у Росії губернський поділ (засновано 8 губерній). Зокрема, утворено Київську губернію (у складі Гетьманщини, а також курських земель) і Азовську – у басейні Дону та Сіверського Дінця.
1709 1 квітня – 26 червня – облога шведами Полтави. 14 (25) травня – російські війська за підтримку І.Мазепи взяли і зруйнували Запорізьку Січ (Чортомлицьку). Козаки рятуються у пониззі Дніпра – на землях Кримського ханства і споруджують тут Кам’янську Січ біля Газикермена (1709-1711). 27 (28) червня: Полтавська битва – російська армія Петра І розгромила шведську. 30 червня: капітуляція шведської армії під Переволочною. Карл ХІІ та І.Мазепа рятуються втечею у межі османських володінь у Молдавії, де І.Мазепа і помирає 21 вересня. Разом з гетьманом емігрувала частина козацької старшини та 4 000 запорожців. 7 липня – Решетилівські статті - петиція гетьмана І.Скоропадського з 1ё14 пунктів цареві Петру І з проханням регламентувати російсько-українські відносини. Задовільнені не були. На Україні поставлено на утримання 10 російських полків; козацькі загони спрямовуються у північну Росію для ведення бойових дій, а також будівництва Санкт-Петербурга і Ладозького каналу. Петро І примусив скоротити число студентів КиєвоМогилянської Академії з 2000 до 161, а кращі просвітники переїхали до Москви. Указ про обов'язковість цензурування до друку українських книжок у Москві 29 липня: ультиматум російського посла султанові про видачу Карла ХІІ і І.Мазепи. 1710 5 квітня – обрання у Бендерах гетьманом Пилипа Орлика (1710 -1742); проголошення «Пактів й конституцій законів і вольностей війська Запорізького». Травень: Кримський хан Девлєт ІІ Герай уклав союз з Пилипом Орликом. 20 листопада – Турція оголошує війну Росії. Початок Російсько-турецької війни 1710 - 1713 рр. 1711 Січень – квітень: похід кримських татар на Правобережну Україну (за підтримки П.Орлика і польськіх загонів Й.Потоцького). 30 квітня: за відсутності провідника угорського повстання Ференца Ракоці його воєначальник барон Ш.Карої укладає з австрійською владою мирний договір у Сатмарі. 1 травня – основні сили куруцев (12 000) капітулюють біля Сатмара. 25 травня: невдалий штурм Білої Церкви татарами та козаками П.Орлика. Весна: московська армія вступає на Правобережну Україну. Початок Прутського походу Петра І. Квітень – Петр І укладає союз з молдавським господарем Д.Кантемиром. Червень: невдалий похід гетьмана І.Скоропадського (20 000) і Бутурліна (7 000) на Крим (Перекоп). 22 червня: здача габсбурзьким військам останньої фортеці угорських повстанців – куруцев – Мукачівського замку . 25 червня: армія Петра І (46 000 воїнів і 120 гармат) та загін Д.Кантеміра (5 000 воїнів) підступили до м.Ясси. 8-9 липня: битва і оточення російської армії південніше Ясс на Пруті. 12 липня: Прутська мирна угода: Росія повертала Османській імперії Азов, знищувала фортеці Таганрог, Кам’яний затон на Дніпрі та Новобогородицьку на Самарі, визнавала сюзеренітет турків над землями Запоріжжя, а також виводила свої війська з території Речі Посполитої (в т.ч. з Правобережної України). Фактичне припинення війни 1710 – 1713 рр.
1711 - 1728 (1734?) Олешківська Січ у гирлі Дніпра.
1712 Скасування полкового устрію на Правобережжі.
1714 Відновлення польського панування на Правобережжі. Уз Петра І, яким дозволялось українське збіжжя експортувати лише через російські порти (Ригу, Петербург, Архангельськ).
1716 Москва заборонила українцям їздити в Європу по крам
1718 Пожежею знищено бібліотеку Києво-Печерського монастиря. Москва заборонила вивозити до Європи український тютюн.
1719 Заборона вивезення українського збіжжя до Європи
1720 Указ Петра І про заборону друкувати в Малоросії будь-які книги, крім церковних. Заборона вивозити скляні вироби до Європи.
1721 30 серпня – Ништадтський мир: закінчення Північної війни Росії зі Швецією; Росія отримала частину Ліфляндії з Ригою, Естляндію, Іжору, частину Карелії. Наказ про цензурування українських книжок. Накладені штрафи на Київську та Чернігівську друкарні за книжки «не во всем с великороссийскими сходные». Знищення Чернігівської друкарні. Замість Московського патріархату Петро І запроваджує Святійший Синод у складі чиновників і церковних ієрархів.
1722 29 квітня - Лівобережна Україна із відомства Колегії закордонних справ була переведена під управління Сенату Росії, що мало на меті подальше обмеження самоврядування в Україні. Заборона привозити в Україну західноєвропейські вироби.
1722 З 16 травня - Перша Малоросійська колегія (1722 – 1727). Штат складався з 6 російських офіцерів та прокурора. Колегія стягувала побори до царської казни, розквартировувала на Україні російські війська, контролювала діяльність Генеральної військової канцелярії тощо. Призначення у Київ мітрополітом Варлама Вонятовича (1722 -1730).
1722 Гетьман на Лівобережжі – Павло Полуботок (1722 – 1723)
1722 - 1794 Життя Григорія Сковороди
1723 29 лютого – у Петропавлівський фортеці у Петербурзі загинув гетьман П. Полуботок
1725 - 1727 Царювання у Петербурзі Катерини І
1727 1 жовтня - Гетьман на Лівобережжі – миргородський полковник Данило Апостол (1727 – 1734) Заснування Харківського колегіуму.
1727 - 1730 Царювання у Росії Петра ІІ Олексійовича
1730 Заслання Київського митрополит Варлама на північ.
1730 - 1740 Царювання Ганни Іоанівни
1731 - 1733 Спорудження Української оборонної лінії; загалом будівництво тривало і в 1740-ві. Існувала до 1764 р.
1734 Запорожцям повернено статус підданих Російської імперії. Заснування Нової (Підпільнянської) Січі (1734 – 1775). Скасування гетьманства і створення «Правління гетьманського уряду»:3 російських чиновника і 3 представника старшини під головуванням князя Шаховського (незабаром – Баратинського).
1735 Початок російсько-турецької війни 1735 – 1739 рр. Вторгнення російської армії (20 000) на чолі з Леонтьєвим у напрямку Криму, напади на ногайців і повернення в Україну. Втрати українців під час війни становили 35 000 осіб (при населенні Гетьманщини 1,2 млн. осіб), витрати на утримання 50-75 російських полків – 1,5 млн. карбованців (10 річних бюджетів).
1736 Гайдамацьке повстання на Правобережжі (1736 – 1740). Похід Х.Мініха з Ізюму на Азов і з Царичанки на Крим. 1 червня – здобуття росіянами Перекопу; похід на Бахчисарай (25 червня) ; 20 червня - здобуття росіянами Азову. 2 липня – здобуття Кінбурна; відступ на Самару.
1737 Квітень 70-тисячна армія Х.Мініха рушила на Очаків. 2 липня – здобуття росіянами Очаківа. 40-тисячна армія П.Лассі через Сиваш вдерлась у східний Крим і здобула 15 серпня Карасу-Базар, після чого відступила через Перекоп. 1738 Заснування Переяславського колегіуму і Глухівської співочої школи. Літо – похід П.Лассі в Північний Крим
1738 - 1745 Дії опришків у Покутті під проводом О.Довбуша
1739 Російські війська залишили Кінбурн і Очаків. 27 серпня: перемога російських військ на чолі з Х.Мініхом над турками при Ставучанах, здобуття Ясс і Хотина. Бєлградський мир (закінчення війни Турції з Росією і Австрією) , за яким Росія отримала Азов (але без укріплень) і контроль над Запоріжжям.
1741 Початок царювання Єлизавети Петрівни (1741 – 1761)
1744 Запровадження «Прав, за якими судиться малоросійський народ». Візит імператриці Єлизавети до Києва; прохання старшини про вибори нового гетьмана.
1745 Серпень – загибель О.Довбуша
1747 - 1753 Спорудження Андріївської церкви у Києві.
1749 Випуск першої газети в Україні – «Кур’єр Львівський» (польською мовою).
1750 Поновлення гетьманства. Гетьман Лівобережжя і Запоріжжя – 22-річний Кирило Розумовський (1750 – 1764). Гайдамацьке повстання на Правобережжі.
1751 Травень – царський уряд виділив частину запорізьких земель між Синюхою і Дніпром сербам на чолі з полковником Й.Хорватом. Нова Сербія (1752 – 1764)
1752 Заснування Слов’яносербії на Сіверському Донці і Бахмуті (1752 – 1764)
1754 Утворення Новослобідського полку на південь від Нової Сербії. Існував у 1754 -1759 і у 1761 – 1764 рр. Бюджет Гетьманщини поставлено під контроль Петербурга, митні кордони з Росією скасовано.
1754 - 1757 Будівництво фортеці Святої Єлизавети. Заснування Олександрії.
1756 - 1763 Семирічна війна за участю козацьких полків.
1762 Після вбивства чоловіка – імператора Петра ІІІ (1761 – 1762) – імператрицею Росії під іменем Катерина ІІ (1762 – 1796) стає німецька принцеса. 1763 Гетьман К.Розумовський розділив Гетьманщину на 20 повітів.
1764 22 березня – утворення Новоросійської губернії (початково – на землях Нової Сербії і Слов’яносербії) Польськім королем обрано проросійського кандидата – Станіслава Понятовського (1764 – 1795) 10 (17?) листопада – остаточна ліквідація гетьманства; утворення 2-ї Малоросійської колегії (1764 – 1786 рр.)
1765 Ліквідація слобідських козацьких полків.
1768 Коліївщина - антипольське повстання на Правобережжі під проводом М.Залізняка та І.Гонти. Придушені поляками за допомогою російських військ. Повстання на Запоріжжі. «Барська конфедерація» 1768 – 1769 рр. – рух проти проросійського короля Польщі. Напад гайдамаків на прикордонну Балту і спалення містечка.
1768 - 1774 Російсько – турецька війна.
1769 Червень – невдалий похід російських військ на чолі з генералом Бергом на Крим. Походи Крим-Герая на Запорізьки землі – останні походи татар на Україну. 9 вересня - Російські загони зайняли Хотин; 26 вересня – Ясси, а у листопаді – Бухарест. Створення Нововербованого козацького полку з населення Правобережної України.
1769 - 1770 Повстання Дніпровського і Донецького пікінер них полків
1769 - 1771 З аснування астрономічної обсерваторії у Львові.
1770 Російсько-турецька війна: перемоги при Чесме (26 червня), на Ларзі (7 липня), при Кагулі (21 липня); російські війська окупували Молдову, Валахію, Буджак і Єдісан.
1770 - 1771 Спорудження Дніпровської укріпленої лінії (від Олександрівська вздовж Кримського кордону до Петрівської фортеці). Заснування Олександрівська (нині м.Запоріжжя).
1771 Російсько-турецька війна: Похід Долгорукова на Крим: здобуто Перекоп (червень), Гезлев, Кафу. Кримське ханство визнавалось незалежним, але під протекторатом Росії. У Криму залишились російські гарнізони.
1772 1-й розділ Речі Посполитої: Пруссія отримала землі у пониззі Вісли, Росія – східну Білорусь, Австрія – Галичину. 1773 Російсько-турецька війна: бойові дії йшли, в основному, на Нижньому Дунаї.
1773 - 1775 Повстання у Росії О.Пугачьова.
1774 10 липня - завершення російсько-турецької війни 1768 – 1774 рр.: Кючук-Кайнарджийський мирний договір – Росія отримала Кабарду, Азов, Керч і Єнікале, Кінбурн і землі між Дніпром і Південним Бугом, а також низку переваг.
1775 7 травня: австро-турецька угода, за якою до Австрійської імперії перейшла Буковина. 4 червня – 100-тисячна російська армія на чолі з генерал-поручиком Петром Текелі при поверненні з Балкан захопила і знищила Запорізьку Січ (Більшість козаків ще не повернулись з війни). Кошового отамана Петра Калнишевського (1765 – 1775) з частиною старшини заслано на Соловки, де останній кошовий і помер 1803 р. Частина запорожців осіла в дельті Дунаю під захистом імперії, де була створена Задунайська Січ Ліквідація Полтавського полку.
1776 Затверджено план побудови у пониззі Самари Катеринослава-І. Листопад - введення російських військ (кн. Прозоровський) до Криму з метою посадити на троні проросійського хана Шагин Герая.
1776 – 1785 Задунайська Січ навколо Вілкова на Дунаї.
1778 Літо – переселення кримських християн у Приазов’я, яке відбулося за ініціативи П.Румянцева-Задунайського і Катерини ІІ і за участю О.Суворова. Зокрема, Крим залишили 18 395 греків і 12 598 вірмен. 19 жовтня – заснування Херсону
1779 Заснування греками Маріуполя (на місці козацького поселення Домаха)
1780 Заснування Павлограду
1781 Ліквідація автономного устрою Лівобережної України
1782 Заснування Нікополя
1783 8 квітня - Ліквідація Кримського ханства і долучення його земель у Криму, Приазов’ї і на Кубані до Російської імперії. 3 травня: Указ Катерини ІІ про закріпачення селян Лівобережної і Слобідської України. Ліквідація полкового устрою на Україні (Стародубський, Чернігівський, Ніжинський, Козелецький, Прилуцький, Переяславський, Лубенський, Миргородський, Гадяцький полки). На Україні засновано 5 намісництв: Новгород-Сіверське, Чернігівське, Київське, Харківське, Катеринославське.
1784 Заснування російських колоній в Криму: Сімферополя (татарська Ак-Мечеть), Євпаторії (татарський Гезлєв), Севастополя. Заснування першого в Україні університету – Львівського (на базі єзуїтського)
1785 «Жалувана грамота дворянству» Катерини ІІ: зрівняння української козацької старшини у правах з російським дворянством
1785 - 1805 Розташування Задунайської Січі у Банаті.
1785 - 1817 Бузьке козацьке військо
1787 Подорож Катерини ІІ разом з австрійським імператором до Криму. 9 травня - закладка імператрицею Преображенського собору і міста Катеринослав-ІІ (на новому місці – на Дніпрі). 13 серпня – початок російсько-турецької війни 1787 – 1791 років. Намагання турків оволодіти Кінбурном, відбиті загоном О.В.Суворова.
1787 – 1792 Існування між Бузьким та Дністровським лиманами Чорноморського козацького війська. (Після 1792 р. чорноморці переселені на Кубань) 1787 – 1796 Існування між Південним Бугом і Інгулом Катеринославського козацького війська.
1788 24 травня – початок походу російської армії на Очаків. Бойові дії в Молдавії. 6 (17) грудня – штурм О.В.Суворовим Очакова і оволодіння ним; знищення турецького гарнізону.
1789 Російсько-турецька війна: турки зазнали низку поразок у Молдавії (під Фокшанами, на Римніку тощо) і 3 листопада здали Бендери. Австрійці оволоділи Бєлградом і Бухарестом. Заснування Миколаїва
1790 Російсько-турецька війна: турецький флот зазнав поразки на Чорному морі – біля Керчі і біля Тендри; російські війська оволоділи пониззям Дунаю. 11 грудня – О.Суворов захопив Ізмаіл.
1791 Російсько-турецька війна: російські війська просунулись до Галаца, а також оволоділи Анапою. 29 грудня – Ясський мир: Османська імперія остаточно відмовилась від претензій на Крим і Кубань, а також поступилася Росії Очаковим і землями між Південним Бугом і Дністром.
1792 Переселення козаків Чорноморського козацького війська на Кубань. Спорудження Кубанської укріпленої лінії по правому берегу Кубані. Заснування Тирасполю.
1793 Другий поділ Речі Посполитої: Пруссія отримала Познань, а Росія – Правобережну Україну із Східною Волинню і Білорусь 1793 - 1797 Створення дендропарку «Олександрія» у Білій Церкві.
1794 Біля Хаджибею засновано Одесу і Овідіополь. Березень – грудень: повстання у Польщі під проводом Т.Косцюшко – зокрема, охопило центральну Польщу, Підляшшя, Берестейщину, Холмщину.
1795 26 жовтня: Третій поділ Речі Посполитої: Пруссія отримала Мазовію і Варшаву, Австрія – Холмщину і західну Галіцію, Росія – Литву, західну Білорусь з Брестом і Західну Волинь.
1796 Спорудження першої кам’яновугільної копальні у Донбасі (Лисичанськ)
1796 - 1801 Створення дендропарку «Софіївка» в Умані.
1796 - 1801 Царювання у Росії імператора Павла І
1797 Переведення контрактової ярмарки з Дубна до Києва
1798 Видання першого витвору нової української літератури – «Енеїди» І.П.Котляревського.
1800 Задуто першу в Україні велику доменну піч на Луганському чавуноливарному