Давньоруська доба. ХІ століття

форма для відливу колту
1006 Торгівельний договір Володимира з Волзькою Булгарією.
1011 Ймовірна дата побудови князем Володимиром Софіївського собору у Києві.
1013 Руські походи на Кавказ
1014 Поход Володимира на Новгород проти сина Ярослава.
1015 Смерть князя Володимира. Загибель у боротьбі за престол його синів Бориса і Гліба. Червенські міста переходять до Польщі — союзниці Святополка Володимировича.
1015 — 1019 Князь Київський — Святополк Володимирович.
1016 Битва під Любечем між Ярославом (новгородським князем) і Святополком Володимировичами, в якій Святослав зазнав поразки і тимчасово втратив Київ. Експедиція візантійського флоту у східну Таврію проти повсталих хозар.
1019 Після поразки і загибелі Святополка князем у Києві стає його суперник і брат Ярослав.
1019 — 1054 Княжіння у Києві Ярослава Мудрого (у скандинавських джерелах — Ерікслейф (Ярислеф) Скупий)
1022 Тмутараканський князь Мстислав Володимирович Хоробрий перемагає касогів
1023 Похід Мстислава Тмутараканського на Київ і оволодіння Черніговом.
1024 Битва під Лиственом (Чернігівщина) між Мстиславом і Ярославом Володимировичами. Ярослав зазнав поразки і за умовами Городцовського миру уступив брату Лівобережжя Дніпра з Чернігівом і Переяславом, якими Мстислав володів до смерті у 1036 році.
1025 Польській князь Болеслав І приймає королівський титул
1029 Поход князя Ярослава на ясів на Північному Кавказі
1031 Ярослав повертає Києву Червенські міста.
1036 Розгром печенігів і їх відхід на захід. Після смерті чернігівського князя Мстислава Володимировича Лівобережжя Дніпра під контроль Ярослава, який остаточно перебирається з Новгорода до Києва. Спорудження Спаського собору у Чернігові
1037 Офіційна дата завершення будівництва Софіївського собору у Києві (за останніми даними, був зведений ще за часів Володимира). Створення при ньому першої на Русі бібліотеки. Будівництво Золотих воріт у Києві, Георгіївської та Іринінської церков.
1039 — 1047 Укладено союз Русі та Польщі
1043 Невдалий похід Володимира Ярославича на Константинополь
1044 Ганна Ярославна стає дружиною короля Франції Генріха І. У 1060 — 1066 — регентша при малолітньому королі Филиппі І.
1051 Обрання нового мітрополіта Іларіона зборами руських єпископів. Заснування Печерського монастиря (лаври).
1054 Смерть князя Ярослава; фактичний розподіл Київської держави його синами на окремі уділи-вотчини. Княжити у Києві став старший син Ізяслав (1054 −1068)
1054 Розділ християнської церкви на дві ворогуючі: католицьку і православну.
1055 Перший спогад у літописах про половців (орда хана Блуша) на кордонах Русі.
1056 — 1057 Створення у Києві Остромирова Євангелія
1061 Перший похід половців на Русь: Всеволод Ярославич зазнав поразки від хана Іскала, розорено Переяславську землю
1068 — 1069 Повстання у Києві і вигнання князя Ізяслава. На престол запрошено Всеслава Полоцького.
1069 Похід польського короля Болеслава ІІ Сміливого на Київ.
1072 Вірогідна дата прийняття князями «Руської правди».
1073 Початок збройної боротьби Ярославичів за київський великокнязівський престол.
1073, 1076 Створення найдавніших пам'яток писемності Русі — «Ізборників Святослава».
1078 Київським князем стає Всеволод Ярославич. Втручання у руські справи польського короля Болеслава ІІ
1090 — 1092 Голод і мор у Києві
1092 — 1094 Війна Русі з половцями
1097 З'їзд князів у Любечі: князі Олег, Давид, Ярослав Святославичі, київський Святополк, Володимир Мономах, волинський Давид Ігорович і галицькі Ростиславичи — Володар і Василько. Вирішено питання про наслідування від батька до сина, формально визнано принцип вотчини.
1098 Захоплення і осліплення князя Теребовльського Василька Ростиславича.