Доба раннього середньовіччя

хозари
VІ століття 527—565 Правління у Візантії імператора Юстиніана І, при якому, зокрема, було споруджено (або відновлено) низку укріплень у Таврії. бл.558 Нашестя аварів
558—559 Вторгнення булгарського хана Забергана до Фракії
560—570 Заснування у Паннонії Аварського каганату (567—805 рр.)
562 Авари у Добруджі
576 Взяття Боспору військами Тюркського Каганату. Занепад Боспорського царства.
581 Облога Херсонесу військами Тюркського Каганату. Остаточний розпад Боспорського царства на дрібні колонії.
584—642 Хан Великої Булгарії Кубрат
588 Розподіл Тюркського каганату на Східний і Західний
VІІ століття бл. 625 Утворення Хозарського каганату
643 Розпад Великої Булгарії; її племена на чолі з синами померлого Кубрата розселяються на Волгу, Північний Кавказ, Дунай.
бл.650 Булгарська орда хана Аспаруха відкочувала з Приазов’я на Нижній Дунай. Угри з Північного Кавказу перекочували на Дон і Сіверський Донець. 655 Імператор Констант ІІ (641—678) відправляє у Херсонес римського папу Мартіна у заслання.
680 Булгари (хан Аспарух) перемогли візантійську армію і закріпилися на Нижньому Дунаї. Угри поселились між Доном та Дніпром в межах Хозарського каганату
695 Імператора Юстиніана ІІ повалено і заслано у Херсонес.
бл.700 Угри закріплюються на Сіверському Донці.
VІІІ століття 717 — 741 Правління у Візантії імператора Льва ІІІ
730 Едикт Льва ІІІ проти іконошанування.
741 — 775 Правління у Візантії імператора Костянтина V
бл.787 — 790 Захоплення області і міста Дорос в Таврії хозарами. Антихозарське повстання в Кримській Готії.
бл. 787—790 Поход новгородців на чолі з Бравліним на Судак у Таврії.
796 (805) Знищення Аварського Каганату у Паннонії.