Україна в умовах Незалежності. Поняття

Верховна Рада України
єдиний законодавчий орган влади в Україні, який складається з 450 обраних народних депутатів
Верховний Суд України
вищий орган судової влади в системі судів України загальної юрисдикції
Гіперінфляція
швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що веде до різкого знецінення грошової одиниці, порушення платіжного обігу і нормальних господарських зв’язків
Грошова емісія
додатковий випуск в обіг грошових знаків
Девальвація
пониження курсу національної чи міжнародної (регіональної) грошової одиниці щодо валют інших країн або дорогоцінних металів
Дефіцит бюджету
перевищення видатків бюджету над доходами
Дефолт
нездатність країни сплачувати за своїми борговими зобов’язаннями
Інавгурація
церемонія вступу на посаду голови держави (президента)
Інфляція
зростання цін внаслідок додаткового випуск грошових знаків
Кабінет Міністрів України
вищий орган виконавчої влади в Україні
Конституційний Договір
політико-правова угода між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації і функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України. Цей документ укладено 8 червня 1995 р. у м. Києві і підписано Головою Верховної Ради України О. О. Морозом та Президентом України Л. Кучмою
Конституція
основний закон держави, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування органів державної влади, виборчу систему, права та обов’язки громадян тощо
Мажоритарна виборча система
виборча система, за якою враховуються голоси виборців, подані за кандидата, який одержав більшість голосів у конкретних виборчих округах
Мажоритарно-пропорційна виборча система
виборча система, за якою половина депутатів обиралася одномандатними виборчими округами, інша половина – за списками кандидатів у депутати від політичних партій на основі пропорційного представництва
Помаранчева революція
різноманітні акти громадської непокори в Україні, організовані прихильниками В.Ющенка – основного кандидата від опозиції на виборах Президента України у листопаді 2004 р. Акції розпочалися 22 листопада 2004 р. як реакція на масові фальсифікації виборів. 3 грудня 2004 р. Верховний Суд України прийняв рішення про переголосування ІІ туру виборів Президента України, у якому перемогу здобув В.Ющенко. Таким чином, «Помаранчева революція» закінчилася перемогою В.Ющенка, який став Президентом України
Президент України
глава держави, обраний усенародним голосуванням
Приватизація
зміна державної та інших форм публічної власності на приватну
Пропорційна виборча система
виборча система, за якої депутатські мандати розподіляються між партіями пропорційно кількості поданих за них голосів виборців у багатомандатному окрузі. Чим більший відсоток голосів отримала партія, тим більший відсоток депутатських місць вона матиме у парламенті
Референдум
народне волевиявлення; прийняття того чи іншого політичного рішення безпосередньо народом, голосуванням
Рада Європи
міжнародна організація 47 держав у європейському просторі. Членство організації відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права і свободи людини для своїх громадян
Ринкові відносини
економічні відносини, які засновані на засадах вільного підприємництва, різних форм власності, законах попиту та пропозиції тощо. За ринкових відносин державне втручання в економіку є обмеженим
Співдружність Незалежних Держав(СНД)
регіональна міжнародна організація, до якої увійшли більшість пострадянських країн. СНД створена 8 грудня 1991 р. як економічний та політичний союз Росії, України і Білорусі. 21 грудня 1991 р. на умовах Алма-Атинської угоди до СНД приєдналось ще 8 колишніх республік СРСР
Тіньова економіка
господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній статистиці (несплата податків, приховування доходів, доходи від заборонених видів діяльності тощо)