Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України. Поняття

Багатопартійність
політична система, при якій у державі може існувати безліч політичних партій
Відчуження зона (30-ти кілометрова зона)
непридатна для прожиття територія України внаслідок аварії на ЧАЕС
Гласність
політика радянського керівництва часів перебудови, яка передбачала максимальну відвертість та правду в діяльності державних і громадських організацій, а також дієву і активну форму участі громадської думки в демократичному вирішенні найважливіших проблем країни
Декларація
офіційний документ, де проголошуються основні принципи політики держави чи програмні положення партій та організацій
Інфляція
зростання цін внаслідок додаткового випуск грошових знаків
Народний Рух України (НРУ)
українська громадсько-політична організація, утворена у вересні 1989 р. на чолі з І.Драчем. Основні засади НРУ: демократизація суспільства, досягнення суверенітету України, економічна самостійність…
Перебудова
курс, проголошений М.Горбачовим після приходу 1985 р. до влади у СРСР, який передбачав реформування економіки (від командно-адміністративної до ринкової), демократизацію суспільства і гласність в управлінні державою, відкритість зовнішньої політики, зближення з Заходом, відмову від силових методів розв’язання міжнародних проблем тощо
Плюралізм політичний
свобода діяльності різноманітних політичних партій та громадських організацій
Прискорення
політика радянського керівництва часів перебудови, яка передбачала розробку довгострокових заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток країни, широке впровадження досягнень НТР, реорганізацію управлінської структури тощо
Путч
заколот 19 серпня 1991 р. у Москві щодо відновлення старих порядків у СРСР. Путч очолили віце-президент СРСР Г.Янаєв, прем’єр-міністр СРСР В.Павлов, міністр внутрішніх справ СРСР Б.Пуго, міністр оборони Д.Язов. Влада перейшла до Державного комітету з надзвичайного стану (ДКНС). Був оголошений надзвичайний стан в окремих регіонах СРСР. 23 серпня 1991 р. заколот зазнав поразки
Референдум
народне волевиявлення; прийняття того чи іншого політичного рішення безпосередньо народом, голосуванням
Ринкові відносини
економічні відносини, які засновані на засадах вільного підприємництва, різних форм власності, законах попиту та пропозиції тощо. За ринкових відносин державне втручання в економіку є обмеженим
Суверенітет
верховенство та незалежність влади у внутрішніх та зовнішніх питаннях
Українська Гельсінська Спілка (УГС)
українська громадсько-політична організація, заснована у Львові 1988 р. на чолі з Л.Лук’яненком. УГС поставила собі за мету продовжувати правозахисну діяльність колишньої Української Гельсінської Групи, що діяла у другій половині 70-х рр. ХХ ст.
Українська республіканська партія (УРП)
перша українська некомуністична політична партія, утворена у 1990 р. на базі Української Гельсінської Спілки на чолі з Л.Лук’яненком