Україна в період загострення кризи радянської системи 1965-1985 рр. Поняття

Госпрозрахунок (господарський розрахунок)
система економічних відносин, за якої підприємства одержують певну самостійність, відшкодовують витрати на виробництво продукції своїми доходами, розпоряджаються прибутком, матеріально стимулюють якісну працю робітників; поєднує централізоване керівництво з певною господарською самостійністю підприємств
Дефіцит
перевищення попиту над пропозицією товарів та послуг (відсутність певних товарів та послуг на ринку)
Застій
період правління Л.Брежнєва (1964-1982 рр.), який характеризувався політикою, що заперечувала будь-які спроби оновлення суспільства, консервувала існуючий режим, наслідком чого стало наростання кризи радянського ладу
Золота п'ятирічка
восьма п'ятирічка у СРСР 1966-1970 рр., яку назвали найкращою на останні 30 років
«Інтернаціоналізм чи русифікація?»
надрукована у 1965 р. книга І.Дзюби, у якій автор засуджує політику русифікації
Комітет державної безпеки (КДБ)
орган державного управляння у сфері забезпечення державної безпеки СРСР. Утворений у березні 1954 р.
Консерватизм
прихильність традиційним цінностям, стабільності, несприйняття радикальних реформ та перетворень
Косигінська економічна реформа
економічна реформа голови Ради Міністрів СРСР О.Косигіна, яка розпочалася у 1965 р. Суть нових підходів полягала у розширенні самостійності підприємств та переведення їх на госпрозрахунок
«Лихо з розуму»
складений у 1967 р. В.Чорноволом документальний збірник арештів радянською владою української інтелігенції 1965-1966 рр. За цю книгу В.Чорновіл був ув'язнений на три роки
Неосталінізм
часткова реанімація сталінської командно-адміністративної системи у часи правління у СРСР Л.Брежнєва
Номенклатура
панівна партійна еліта в СРСР, що цілком контролювала всі сфери життя суспільства
Поетичне кіно
український кінематограф 1960-1970-х рр., представлений С.Параджановим, І.Миколайчуком, Ю.Іллєнком тощ
Правозахисник
кожен, хто сповідує філософію верховенства прав людини, висловлює власні думки та виступає на захист прав людини
Празька весна
період політичної лібералізації у Чехословаччині 1968 р., який закінчився введенням у країну військ СРСР
Самвидав
у СРСР неофіційне копіювання і розповсюдження творів, не схвалених радянським режимом
Стагнація
застій в економічному розвитку
Українська Гельсінська Група (УГГ)
створена у Києві 1976 р. громадська організація сприяння виконанню Гельсінських угод, які були підписані СРСР 1975 р. Очолив УГГ М. Руденко. До складу входили О.Бердник, генерал П.Григоренко, Л.Лук'яненко, І.Кандиба, М.Маринович та ін., усього 37 осіб. Завдання УГГ: ознайомлювати українське суспільство з Декларацією прав людини ООН, збирати докази порушення владою прав людини, домагатися безпосереднього контакту України з іншими країнами, акредитації у республіці представників закордонної преси, вільного обміну інформацією та ідеями. До 1980 р. майже три чверті УГГ отримали терміни ув'язнення від 10 до 15 років. Решті дозволено було емігрувати