Україна в період загострення кризи радянської системи 1965-1985 рр. Хронологія

1959 р.
заснування на Львівщині Л.Лук’яненком Української робітничо-селянської спілки (УРСС), яка ставила за мету побудову незалежної радянської соціалістичної держави
1963- 1972 рр.
перебування на посаді першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста
1964 р., жовтень
першим секретарем (з 1966 р. генеральним секретарем) ЦК КПРС (Комуністичної Партії Радянського Союзу) стає Л.Брежнєв
1965 р., вересень
початок економічної реформи О.Косигіна. Суть нових підходів полягала у розширенні самостійності підприємств та переведення їх на госпрозрахунок
перша хвиля арештів дисидентів в УРСР
1965 р., 4 вересня
маніфестація проти радянських репресій у Київському кінотеатрі «Україна» під час прем'єри фільму С.Параджанова «Тіні забутих предків». У цій акції брали участь І. Дзюба, В. Стус, В. Чорновіл та ін.
1965 p., грудень
І. Дзюба надіслав листа на ім'я першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста та Голови Ради Міністрів УРСР В. Щербицького з протестом проти арештів українських дисидентів. До листа І.Дзюба додав власну книгу «Інтернаціоналізм чи русифікація?»
1966-1970 pp.
восьма «золота» п'ятирічка СРСР, яку назвали найкращою на останні 30 років
1967 р.
публікація за межами СРСР документальної збірки В.Чорновола «Лихо з розуму». За це В.Чорновола було засуджено на три роки позбавлення волі
1968 р.
139 українських діячів науки, літератури та мистецтва звернулися з листом до керівників СРСР Л.Брежнєва, О.Косигіна та М.Підгорного, у якому висловлювали рішучий протест проти арештів в Україні та утисків української культури
події «Празької весни» у Чехословаччині
1970-1972 рр.
видання у Львові В.Чорноволом самвидавничого нелегального журналу «Український вісник»
1972 р.
запровадження обов’язкової середньої освіти в СРСР
головою ЦК КПУ стає В.Щербицький, який займав централістську позицію щодо відносин із Москвою
апогей другої сили арештів дисидентів в УРСР
1972-1989 рр.
перебування на посаді першого секретаря ЦК КПУ В.Щербицького
1975 р.
нарада з безпеки та співробітництва в Європі, на якій керівники Радянського Союзу поряд з іншими європейськими державами підписали Гельсінський акт, що передбачав гарантію громадських прав і свобод на територіях країн-учасниць наради
1976 р., листопад
створення у Києві Української Гельсінської Групи (УГГ), тобто групи сприяння виконанню Гельсінських угод щодо прав людини, які були підписані СРСР 1975 р.
1977 р., жовтень
прийняття нової Конституції СРСР
1978 р., 20 квітня
прийняття нової Конституції УРСР. Пунктами Конституції було встановлено, що УРСР зберігала за собою право вільного виходу з СРСР (механізм реалізації цього права не обговорювався); в УРСР побудоване «розвинуте соціалістичне суспільство», у якому створені могутні продуктивні сили, неухильно підвищується добробут і культура народу; керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи є КПРС (6 стаття)