Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства 1953-1964 рр. Поняття

Відлига
назва періоду перебування М.Хрущова при владі в СРСР (1954-1964 рр.), що характеризувався політикою десталінізації, політичною реабілітацією і непослідовністю реформ
Волюнтаризм
соціально-політична діяльність, що характеризується суб'єктивними бажаннями, рішеннями окремих осіб чи груп осіб
Десталінізація
процес ліквідації наслідків сталінізації, який розпочався у СРСР після смерті Й.Сталіна
Дисидентство
опозиційний рух проти панівного державного ладу, протистояння офіційній ідеології та політиці
Карибська криза
напружене протистояння СРСР та США у 1962 р. з приводу розміщення радянських ядерних ракет на Кубі
Кукурудзяна кампанія
надпрограма М.Хрущова - спроба вирішити проблему з кормами худоби, збільшивши обсяги виробництва кукурудзи, але зменшивши посіви пшениці та інших цінних культур в Україні. «Кукурудзяна епопея» набула надмірно великих розмірів. У 1963 р. «цариця полів» зайняла 40% усіх посівних площ
Лібералізація
пом'якшення політичного режиму, вільнодумство
Науково-технічна революція (НТР)
процес якісного перетворення продуктивних сил на основі досягнень науки і техніки
Надпрограма у тваринництві
надпрограма М.Хрущова, метою якої було за 3-4 роки наздогнати США у виробництві м'яса, молока та масла на душу населення. У результаті завищені плани здачі продукції тваринництва призвели до зменшення поголів'я худоби
Раднаргоспи (Ради народного господарства)
територіальні органи управління, створені у 1957 р. замість галузевих міністерств, які помітно поліпшили керування економікою регіонів, але призвели до розриву зв'язків між окремими галузями
Реабілітація політична
виправдання, поновлення доброго імені чи репутації несправедливо обвинуваченої, обмовленої або засудженої особи
Українська робітнича селянська спілка (УРСС)
українська підпільна організація, заснована на Львівщині у 1959 р. Л.Лук’яненком. УРСС ставила за мету побудову незалежної радянської соціалістичної держави
Цілинна епопея
надпрограма М.Хрущова з освоєння цілинних земель, у якій взяло участь 80 тис. українських юнаків та дівчат
Шістдесятники
нове покоління митців, які відійшли від шаблонної тематики попередніх часів, не закликали до боротьби за мир, не писали про передовиків колгоспників і робітників заводів, а виходили з того, що «...поезія має бути поезією, а не агітацією у віршованій формі»