Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр. Поняття

Асиміляція
добровільний або вимушений процес розчинення (втрати) мови, традицій раніше самостійного народу (етносу) чи якоїсь його частини в середовищі іншого, як правило, численнішого народу. Засіб досягнення етнічної однорідності
Інтегральний націоналізм
націоналістична ідеологія ОУН, що заперечувала ліберальні та демократичні цінності й проповідувала рішучі дії заради національних інтересів. Автором інтегрального націоналізму був Д.Донцов
Карпатська Україна
українська держава, що була проголошена 15 березня 1939 р. на території Закарпаття. Президентом Карпатської України був обраний А.Волошин. До кінця березня 1939 р. Закарпаття булу повністю окуповане угорцями. Карпатська Україна перестала існувати як незалежна держава
Осадники
назва польських колоністів на західноукраїнських землях у 20-30-ті рр. ХХ ст.
Осадництво
польська політика колонізації західноукраїнських земель осадниками у 20-30-ті рр. ХХ ст.
Організація українських націоналістів (ОУН)
створена у 1929 р. на чолі з Є.Коновальцем українська націоналістична організація. Основні ідеї ОУН: створення Української соборної держави засобами загальнонаціонального повстання українського народу; використання терористичних методів боротьби. Ідеологічна основа ОУН – інтегральний націоналізм Д.Донцова. Після вбивства Є.Коновальця ОУН розкололась на ОУН-М, на чолі з А.Мельником, та ОУН-Б, на чолі зі С.Бандерою
Пацифікація
«умиротворення українського народу» - офіційна назва масових репресій польської влади щодо українського населення Галичини, проведених урядом Польщі восени 1930 р. як реакція на дії українських терористів ОУН
Русини
самоназва місцевого населення Закарпаття. Русини вважають себе окремим від українців народом, який веде свій родовід від руської держави
Русинство
термін на позначення виокремлення частини населення Закарпаття, що вважає себе русинами - окремим від українців народом
Русофільство
любов до усього руського. Русофільство було поширене на західноукраїнських землях (особливо на Закарпатті) наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. Русофіли не визнавали існування окремого українського народу й української мови; стверджували, що існує єдиний руський народ, який поживає від Карпат до Камчатки. Виступали за об’єднання Західноукраїнських земель з Наддніпрянською Україною під владою Росії
Таємний український університет
український нелегальний вищий навчальний заклад, який діяв у Львові протягом 1921-1925 рр.
Українське національно-демократичне об'єднання (УНДО)
наймасовіша українська політична організація Галичини, заснована 1925 р. у Львові. Основні ідеї УНДО: створення незалежної соборної України мирними засобами на демократичних засадах; захист інтересів українського населення; культурно-просвітницька діяльність