Україна в 1929-1938 роках. Поняття

колгосп

Голодомор
масовий голод 1932-1933 рр. в Україні та деяких інших регіонів СРСР, штучно зорганізований радянським керівництвом
ГУЛАГ
російською – Главное управление лагерей. Підрозділ Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР 1934-1956 рр., який керував системою виробничо-трудових (концентраційних) таборів
Експропріація
примусове позбавлення приватної власності без будь-якого відшкодування
Закон «про п'ять колосків»
постанова 1932 р. «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення суспільної (соціалістичної) власності», відома в народі як «Закон про п'ять колосків». Згідно з цим законом за крадіжку колгоспного майна передбачався розстріл із конфіскацією всього майна або позбавлення волі терміном не менш ніж на 10 років
Індустріалізація
система заходів, спрямованих на прискорений розвиток важкої промисловості з метою технічного переозброєння економіки і зміцнення обороноздатності країни
Карткова система
система розподілу продуктів, товарів та послуг за картками, що індивідуально видаються державою населенню
Колективізація
примусова система заходів, спрямована на перетворення одноосібних селянських господарств у великі колективні й радянські господарства (колгоспи і радгоспи)
Командно-адміністративна (планова) економіка
економічна система, у якій держава або ради керують економікою. У системі з командною економікою центральний уряд ухвалює всі рішення стосовно виробництва та споживання товарів та послуг. На відміну від ринкової економіки, де економіка існує і керується економічними законами ринку
Куркуль (кулак)
з давнини назва селян, які займалися лихварством (давали кошти в борг під відсотки). За часів радянської влади куркулями називали всіх заможних селян та противників колективізації
Модернізація
осучаснення; перехід аграрного суспільства до індустріального
Радянська модернізація
заходи радянського керівництва, які передбачали форсовану індустріалізацію та суцільну колективізацію
Репресії
захід державного примусу, покарання
Розкуркулення
експропріація індивідуальних селянських господарств. Складова частина політика суцільної колективізації СРСР у 30-ті рр. ХХ ст.
«Розстріляне відродження»
літературно-мистецька генерація України 1920-1930-х років, репресована сталінським режимом
Соціалістичні змагання (соцзмагання)
різноманітні заходи підвищення продуктивності праці засновані не на матеріальній зацікавленості, а на моральній свідомості. Наприклад, між заводами влаштовувалися змагання, хто більше виробить продукції. Робітники вимушені були працювати понад норму безкоштовно, щоб перемогти в змаганнях
Стаханівський рух
масовий робітничий рух у СРСР за підвищення продуктивності праці та досягнення високих виробничих показників. Назва походить від О.Стаханова, який, застосувавши новий метод роботи, встановив рекорд з видобування вугілля
Суцільна колективізація
масова колективізація, що охопила всі селянські господарства
Терор
політика придушення, залякування політичних противників жорстокими насильницькими методами
Тоталітарний режим
політичний режим, який передбачає встановлення всеосяжного державного контролю над усіма сферами життя суспільства засобами терору, знищення демократичних свобод, зосередження влади в руках окремої групи політичної партії
Форсована індустріалізація
шалено швидкі темпи індустріалізації