Українська СРР в умовах НЕПу (1921- 1928 рр.). Поняття

Автокефальна церква
православна церква, яка має повну самостійність щодо організаційних та культових питань
ВАПЛІТЕ
Вільна Академія Пролетарської Літератури, літературне об'єднання, яке виникло у Харкові 1926 р. Лідером ВАПЛІТЕ був М.Хвильовий
ГОЕЛРО
Державна комісія з електрифікації Росії, перший державний план відбудови економіки Росії після руйнувань громадянської війни 1918-1921 рр. на основі електрифікації
Індустріалізація
система заходів, спрямованих на прискорений розвиток важкої промисловості з метою технічного переозброєння економіки і зміцнення обороноздатності країни
Кооператив
добровільне об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності
Коренізація
надання народам СРСР можливості розвивати власні культури, мови, готувати національні кадри з метою посилити вплив комуністичної партії в національних районах
Нова економічна політика (НЕП)
економічна політика радянської влади 1921-1928 рр., що прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму» та базувалася на впровадженні елементів ринкової економіки
Продподаток
натуральний податок з селянських господарств, запроваджений радянською владою у 1921 р. замість продрозкладки. Продподаток був складовою частиною НЕПу
Трест
централізована форма монополії; об’єднання підприємств, які повністю втрачають свою самостійність. За часів НЕПу всі трести перебували у державній власності
Українізація
політика надання можливості в УСРР розвитку української культури під контролем радянської влади. Політика «українізації» була складовою частиною загальносоюзної кампанії коренізації