Українська СРР в умовах НЕПу (1921- 1928 р.) Особи

червонець

Бойчук Михайло
український художник, один із засновників монументального мистецтва України в ХХ ст. Представник українського «розстріляного відродження». Розстріляний радянською владою у 1937 р.
Довженко Олександр
український письменник та кінорежисер, один із засновників українського кінематографу. Створив фільми «Земля», «Арсенал», «Звенигород» тощо
Каганович Лазар
радянський партійний і державний діяч. Прихильник політики Й.Сталіна. Голова КП(б)У 1925-1928 рр. Противник «українізації»
Курбас Лесь
український театральний діяч, режисер-новатор. Засновник «Молодого театру» та театру «Березіль»
Липківський Василь
перший митрополит Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Розстріляний радянською владою у 1937 р.
Скрипник Микола
радянський державний діяч, один із засновників КП(Б)У, народний комісар освіти УСРР (1927-1933 рр.). Прихильник політики «українізації». Звинувачений у «націоналістичному ухилі». Закінчив життя самогубством у 1933 р.
Хвильовий (Фітільов) Микола
український письменник, яскравий представник пореволюційної української літератури. Засновник спілки пролетарських письменників «Гарт», ВАПЛІТЕ. Закінчив життя самогубством у 1933 р.
Шумський Олександр
радянський державний діяч, член КП(Б)У, народний комісар освіти УСРР (1924-1927 рр.). Прихильник політики «українізації». Звинувачений у «націоналістичному ухилі» («шумкізмі»). Заарештований радянською владою у 1933 р.