Українська СРР в умовах НЕПу (1921- 1928 р.) Хронологія

продподаток

1921 р., березень
рішення Х з’їзду Російської комуністичної партії більшовиків (РКП(б)) про перехід до нової економічної політики (НЕПу)
1921 р., жовтень
утворення Української автокефальної (самостійної) православної церкви (УАПЦ). Першим митрополитом УАПЦ став В. Липківський
1921-1923 рр.
голод в Україні
1922 р., 30 грудня
І Всесоюзний з’їзд рад у Москві затвердив договір про утворення СРСР. Договір про утворення СРСР підписали УСРР (Україна), РСФРР (Росія), БРСР (Білорусія) та ЗРФСР (Закавказзя – Грузія, Вірменія, Азербайджан)
1923 р., квітень
проголошення в СРСР курсу на коренізацію. Початок в УСРР політики «українізації»
1924 р., січень
ІІ Всесоюзний з’їзд рад затвердив першу Конституцію СРСР
1925 р., травень
ІХ Всеукраїнський з’їзд рад вніс зміни до Конституції УСРР, де було вказано про вступ України до СРСР
1925 р.
завершення відбудови промисловості. Проголошення Всесоюзною комуністичною партією (більшовиків) (ВКП(Б)) курсу на індустріалізацію
призначення генеральним секретарем Центрального Комітету Комуністичної партії (більшовиків) України (ЦК КП(б)У) Л.Кагановича