Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст. Поняття

будова

«Громадська думка» перша щоденна українська газета, яка виходила у Києві 1905-1906 рр.

Державна Дума назва парламенту (законодавчого органу влади) в Російській імперії

Кривава неділя розстріл царськими військами 9 січня 1905 р. мирної робітничої демонстрації в Петербурзі (вбито і поранено 5 тис. чол.) – початок революції в Російській імперії

Монополія об’єднання підприємств однієї галузі, яке панує на ринку

Політична реакція репресивна політика державної влади щодо учасників революції, спрямована на силове зміцнення пануючого режиму

Революція стрімкі радикальні зміни політичного, економічного та соціального життя суспільства здебільшого насильницьким методом народного повстання

Революційна українська партія (РУП) перша українська політична партія Наддніпрянщини, яка була заснована в Харкові 1900 р. Лідером партії був Д.Антонович. У 1900 р. М.Міхновський уклав програму партії - «Самостійна Україна», у якій були обґрунтовані права України на самостійність. Незабаром у програмі РУП відбуваються зімни: перехід на засади автономістів, сповідування соціалістичних ідей

Самостійна Україна видана М.Міхновським у 1900 р. брошура, у якій були обґрунтовані права України на самостійність. Брошура «Самостійна Україна» деякий час була програмним документом РУП

Синдикат вид монополії. Об’єднання підприємств, які зберігають виробничу самостійність, а для комерційної діяльності створюють спільне підприємство – синдикат Сорочинська трагедія жорстоке придушення російською владою у грудні 1905 р. повстання жителів с. Великі Сорочинці Полтавської губернії. Письменник В.Короленко відобразив ці події в нарисі «Сорочинська трагедія»

Столипінська аграрна реформа 1906-1911 рр. у Російській імперії Суть реформи: - розбивалися селянські общини і земельний наділ переходив до селянина в приватну власність; - земля ставала товаром; - передбачалася ліквідація аграрного перенаселення засобом заохочення переселення селян в східні райони Росії

Столипінський циркуляр циркуляр 1910 р. П.Столипіна, згідно з яким в Російській імперії заборонялося реєструвати «інородні» (неросійські) товариства та видавництва

Товариство українських поступовців (ТУП) таємна надпартійна українська політична організація Наддніпрянщини, яка була заснована в Києві 1908 р. Метою ТУП було об’єднати всі українські сили для боротьби за національне відродження. Лідерами ТУП були Є.Чикаленко та М.Грушевський

Українська народна партія (УНП) політична партія Наддніпрянщини, заснована М.Міхновським у 1902 р., яка відстоювала ідею цілковитої незалежності України

Українська соціал-демократична робітнича партія (УСДРП) українська політична партія соціалістичного спрямування, яка була основана 1905 р. з колишньої РУП. Члени партії визнавали марксистську ідеологію. Лідерами УСДРП були В.Винниченко, С.Петлюра, М.Порш

Українська соціал-демократична спілка («Спілка») українська політична партія соціалістичного спрямування, яка була заснована у 1904 р. М.Меленевським. У 1905 р. «Спілка» стає автономною частино Російської соціал-демократичної робітничої партії

«Хлібороб» перша україномовна газета Наддніпрянської України, яка виходила друком у 1905 р. у м. Лубнах

Шовінізм крайня форма націоналізму, яка полягає у войовничій проповіді винятковості своєї нації щодо інших