Культура України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Поняття

кобза

Валуєвський циркуляр циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії П.Валуєва 1863 р., у якому заявлено, що української мови не було, не має і не може бути. Заборонено видавати шкільну і релігійну літературу українською мовою

Громади напівлегальні непартійні об’єднання української інтелігенції другої половини ХІХ ст. Перша громада була заснована у м. Санкт-Петербурзі у 1859 р. колишніми членами Кирило-Мефодіївського братства М.Костомаровим, В.Білозерським та Т.Шевченком. Видавали перший український щомісячний журнал «Основа» 1861-1863 рр. Громади були заборонені Емським указом російського імператора Олександра ІІ 1876 р.

Громадівський рух культурно-просвітницька діяльність громад у Наддніпрянській Україні в 60-70-х рр. ХІХ ст. Громади були заборонені Емським указом російського імператора Олександра ІІ 1876 р.

Емський указ указ російського імператора Олександра ІІ 1876 р., який заборонив друкувати книги українською, ставити українські театральні вистави, викладати українською, перекладати українською, ввозити українську літературу, писати ноти до українських пісень… Указ заборонив громади і закрив Південно-Західний відділ Російського географічного товариства

Меценат особа, яка безкорисливо вкладає кошти в розвиток освіти, науки, культури тощо

Модернізм напрямок у мистецтві початку ХХ ст., який характеризується еклектикою (змішуванням стилів), відмовою від мистецьких традицій минулого та утвердженням нових нетрадиційних мистецьких форм. В архітектурі центральними концепціями модернізму є функціоналізм і відсутність декоративності «Основа» перший український щомісячний журнал, який видавався у м.Санкт-Петербург громадою у 1861-1862 рр.

Південно-Західного відділу Російського географічного товариства наукове товариство 1873-1876 рр., що було частиною імператорського Російського географічного товариства. Засноване з ініціативи Київської громади. Закрите Емським указом російського імператора Олександра ІІ у 1876 р.

Просвіта українське культурно-освітнє товариство Галичини, засноване народовцями у 1868 р.

Професійний театр театр, у якому гра акторів та діяльність інших театральних діячів є професією, а не просто захопленням, як в аматорському театрі. Перший професійний український театр - Театр корифеїв, заснований в Єлисаветграді М.Кропивницьким у 1882 р.

Реалізм стиль і метод у мистецтві й літературі другої половини ХІХ ст., який прагне до найдокладнішого опису спостережених явищ без їх ідеалізації

Руська бесіда українське культурно-освітнє товариство Буковини, засноване у 1869 р.

Театр корифеїв перший професійний український театр, заснований в Єлисаветграді М.Кропивницьким у 1882 р.

Хлопомани частина українських і польських (з українським корінням) студентів Київського університету, які вирішили присвятити себе дослідженню української культури. Очолив гурток хлопоманів В.Антонович. Хлопомани ходили по селах і збирали український фольклор. Поляки зневажливо називали їх хлопами (неосвіченими простолюдинами), звідси і походить назва - хлопомани