Крилаті вислови.Т-Ц

папір

Таємне стане явним Євангельський вираз: "Нема нічого таємного, що не стало б явним" (Марк, 4, 22; Лука, 8, 17).

Тартюф Герой однойменної комедії (1669) видатного французького драматурга Мольєра, ханжа і лицемір. Ім'я це вживається для позначення людей такого типу.

Творити на свій образ і подобу Вираз із біблійної легенди про створення людини: "І сказав бог: створимо людину на образ наш, на подобу нашу" (Буття, 1, 26). Значення вислову: уявляти, створювати щось, виходячи з власних ідеалів.

Тернистий шлях Цей вислів пов'язаний з латинським прислів'ям "Per aspera ad astra!" ("Через терни до зірок!") і з численними згадками в Євангелії про терни як символ мучеництва, фізичних і духовних страждань. Значення виразу: життя, повне нещасть, перешкод, тяжких переживань; "йти тернистим шляхом" - наражатися на перешкоди.

Терновий вінок Євангельський вираз. Воїни римського намісника Іудеї Пілата перед тим як розп'яти Христа, "сплівши вінець із тернини, поклали йому на голову, і дали йому в правицю тростину, і, стаючи перед ним на коліна, насміхалися з нього..." (Матф., 27, 29-30). У переносному значенні -страждання, мучеництво.

Тисяча і одна ніч Популярний збірник арабських казок (об'єднує понад 300 творів), що склався в XIV-XV ст. Казки ці, повні фантастичних пригод, розповідала халіфові Шахріяру Шахразада, дочка його візира, протягом 1001 ночі. Вживається на означення надзвичайних, неймовірних пригод.

Титан. Титанічна боротьба У старогрецькій міфології титани - божества, діти Геї (землі) і Урана (неба), що повстали проти олімпійців, очолюваних Зевсом, але були переможені. У переносному вживанні титан - людина виняткового розуму і обдарованості; титанічний - величезний; "бій титанів" - боротьба велетенських сил.

Тіртей Старогрецький поет VII-XI ст. до н. е. Уславився своїми закликами до єдності співвітчизників, оспівував хоpобрість спартанських воїнів. Писав також маршові воєнні пісні. У переносному значенні - співець доблесті й героїзму.

Торквемада Т. Торквемада (1420-1498) - перший "великий інквізитор", автор кривавого кодексу інквізиції і процедури інквізиційного суду. Жорстокий переслідувач "єретиків", Торквемада послав на вогнище кілька тисяч чоловік. У переносному значенні - бездушний кат, фанатичний бузувір.

Точка опори Великий старогрецький фізик і математик Архімед (287-212 до н. е.) вважається автором гордої заяви: "Дайте мені місце, де я міг би стати (точку опори), і я зрушу землю". У творах Архімеда цього вислову нема. Вираз набув переносного значення: вирішальна умова, підстава, вихідні позиції; "втратити точку опори" - втратити певність.

Тридцять срібняків За євангельською легендою, один з дванадцяти апостолів (учнів Христа)- Іуда видав свого вчителя первосвященникам, за що одержав від них тридцять срібняків (Матф., 26,15). У переносному значенні "тридцять срібняків" - ціна зради.

Тримати камінь за пазухою Вираз походить з п'єси староримського письменника Плавта (близько 254-184 до н. е.) "Комедія про глечик" (дія 2, сцена 2). Головний персонаж комедії, скупий Евкліон, який знайшов глечик із золотом, не довіряє своєму сусідові Мегадору, що сватає його дочку: ...Пащу розкрив на золото! Показує хліб у одній руці, а камінь тримає у другій. У переносному значенні - приховувати недобрі наміри.

Трістан та Ізольда Герої середньовічного французького рицарського роману, в якому розповідається історія трагічної любові Ізольди, дружини корнуоллського короля, до його небожа і васала Трістана. У переносному значенні Трістан та Ізольда - люди, охоплені високим, незборимим почуттям. Троянський кінь Величезний дерев'яний кінь, збудований греками за порадою Одіссея після тривалої безуспішної облоги Трої. Всередині коня сховалося декілька воїнів, а решта грецького війська відпливла від міста на своїх кораблях. Троянці повірили в те, що облогу знято, і перенесли коня в місто. Вночі воїни вийшли з коня і відкрили ворота Трої війську, що повернулося. Троя була переможена і зруйнована. У переносному вживанні - підступний дарунок ворогам, обманні дії.

Тьма єгипетська Одна з так званих "кар єгипетських", насланих, за біблійним переказом, на Єгипет за знущання над іудеями: "І сказав господь Мойсееві: простягни руку твою до неба, і нехай буде тьма на землі Єгипетській, темрява, в якій ходитимуть помацки. І простяг Мойсей руку свою до неба, і стала густа темрява по всій землі Єгипетській три дні" (Ісход, 10, 21-22). Вислів уживається в значенні: безпросвітна темрява.

Тьма кромішна Вираз неодноразово зустрічається в Євангелії, наприклад: "А негідного раба викиньте в тьму кромішну; там буде плач. і скрегіт зубів" (Матф., 25, З0). Тьма кромішна (буквально "зовнішня пітьма": "кроме" -старослов'янською мовою "зовні") - цілковита темрява. У переносному вживанні - неосвіченість, незнання.

Умивати руки У Біблії розповідається про староєврейський ритуальний звичай умивати руки на знак непричетності до участі в якійсь дії (злочині): "Хай умиють руки свої... І промовлять, і скажуть: руки наші не пролили цієї крові, і очі наші не бачили" (Второзаконня, 21, 6-7). Широкої популярності цей вислів набув у зв'язку з євангельською легендою, за якою римський намісник Іудеї Понтій Пілат, віддавши на вимогу юрби Христа на розп'яття, "умив руки перед народом і сказав: неповинний я в крові праведника цього" (Матф., 27, 24). Значення виразу: ухилятися від відповідальності.

У поті чола Біблійний вираз. Бог, виганяючи Адама з раю, сказав йому: "В поті чола твого їстимеш хліб" (Буття, 3, 19). У переносному значенні - добувати щось тяжкою працею, з великими труднощами.

Усі жанри хороші, крім нудного Вислів французького письменника Вольтера з передмови до комедії "Блудний син" (1738). Вольтер підкреслював необхідність утвердження нового в мистецтві, обстоював рівноправність різних жанрів літератури.

Усьому свій час, і кожна річ має пору під небом Слова з біблійної книги Екклезіаст, або проповідник, авторство якої приписується староєврейському царю Соломону (X ст. до н. е.). Зміст виразу: плинність життя; невідворотність смерті.

Утопія Скорочена назва твору англійського філософа-гуманіста Т. Мора (1478-1535) "Золота книга, така ж корисна, як і забавна, про найкращий лад держави і про новий острів Утопію" (1516), де змальоване ідеальне - за уявленнями автора - суспільство. Слово "утопія" означає: неіснуюче місце; місце, якого нема. У розмовній мові утопія - нереальний, необгрунтований план; фантазія, вимисел.

Факти - вперта річ Цей вираз став крилатим після виходу в світ англійського перекладу (1749) роману французького письменника А. Р. Лесажа (1668-1747) "Історія Жіль Бласа". До цього подібний вираз зустрічався у "Рільництві" (1747) англійського письменника Елліота.

Фарисеї Представники релігійно-політичної секти в Іудеї у II ст. до н. е. - перших століттях н. е. Фарисеї відзначалися крайнім фанатизмом і дріб'язково-ретельним виконанням правил зовнішнього благочестя. Про фарисеїв часто згадує Євангеліє, наприклад: "Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що поїдаєте доми вдів і лицемірно довго молитесь" (Матф., 13, 14). У переносному значенні - дворушники, ханжі, лицеміри.

Феміда У старогрецькій міфології - богиня права і закону. Зображалася з мечем у одній руці і терезами в другій, а також з пов'язкою на очах (символ безсторонності). У сучасній літературній мові Феміда - синонім правосуддя.

Фенікс Міф про фенікса виник у давній Аравії, а потім поширився в Єгипті і Греції. Існує кілька варіантів міфа. За одним з них, фенікс - орел з пір'ям вогненно-червоного й золотого кольорів - раз на 500 років прилітав у храм єгипетського бога сонця Ра. Там він спалював себе на вогнищі і знову молодим відроджувався з попелу. У переносному значенні фенікс - символ вічного оновлення, безсмертя.

Фіговий листок За біблійною легендою, після того як Адам і Єва з'їли плід з дерева пізнання добра і зла, вони пізнали свою голизну і зробили собі пояси з фігового листя, щоб прикрити її (Буття, 3, 7). У переносному вживанні "фіговий листок" - благопристойне прикриття ганебних вчинків.

Філіппіка Філіппіками називалися гнівні виступи афінського оратора Демосфена (IV ст. до н. е.) проти ворога афінської демократії царя Македонії Філіппа. Промови Демосфена були зразками ораторського мистецтва. Ціцерон назва філіппіками свої виступи, спрямовані проти консула Марка Антонія. У переносному значенні - гнівна обвинувальна промова.

Цап відбувайло Біблійний вираз (Левіт, 16, 21-22), що походить з опису особливого староєврейського обряду покладання гріхів усього народу на живого цапа. Вживається в значенні: людина, на яку постійно звалюють чужі провини, той, хто несе відповідальність за інших.