Крилаті вислови. Н-М

сократ

Мадонна Так звуть католики матір Ісуса Христа. Численні зображення мадонни з дитиною на руках сприяли тому, що слово це стало вживатись у переносному значенні для характеристики молодої, чистої, ніжної жінки, люблячої матері. Всесвітньо відомі зображення Мадонни, що належать великим італійським художникам доби Відродження Леонардо да Вінчі ("Мадонна з квіткою", "Мадонна в гроті"), Рафаелю ("Сікстинська мадонна"), славетному іспанському художнику Мурільйо та ін.

Манна небесна За біблійним міфом, манна - їжа, яку Бог посилав іудеям кожного ранку з неба протягом сорока років, поки вони йшли пустелею в землю обітовану (Ісход, 17, 14-16). Легенда має до певної міри реальну основу: в пустелі росте їстівний лишайник, плоди якого-дрібні білі кулькі, схожі на крупу - споживалися місцевими жителями. Вираз "манна небесна" вживається у значенні: несподівано одержані життєві блага; "чекати, як манни небесної" - чекати з нетерпінням; "живитися манною небесною" - існувати надголодь.

Мартиролог Так звалися збірники релігійних оповідань про християнських мучеників (грецьк. мартирос - свідок, мученик; логос - слово). Цей вид церковної літератури був особливо поширений у середні віки. У переносному значенні: перелік пережитих кимось страждань, переслідувань. Маслинова гілка У біблійному міфі про всесвітній потом Ной, який рятувався з сім'єю і тваринами в ковчезі, бажаючи довідатись, чи вже спала вода, випустив голубку. Через сім днів голубка повернулася з маслиновою гілкою в дзьобі; по цьому Ной довідався, що вода спадає (Буття, 8, 7-11) і на землі знову настає спокій. У греко-римсьскому світі маслинова гілка - атрибут богині. Маслинова гілка - емблема миру і спокою.

Мекка Місто в Аравії, яке вважається батьківщиною Мохаммеда, легендарного засновника ісламу (релігії мусульман). Мекка - головне місце паломництва віруючих, де знаходиться священний храм мусульман Кааба. У переносному значенні Мекка - місце поклоніння. .

Мельпомена Мельпомена (по-грецьки "співаюча") - муза трагедії (спочатку вважалась музою пісні взагалі, потім пісні сумної). Мельпомена зображувалась у вигляді високої жінки з пов'язкою на голові, у вінку з виноградного листя, в театральній мантії, на котурнах, з трагічною маскою в одній руці і з мечем або палицею в другій. У переносному значенні Мельпомена - театр взагалі або уособлення трагедії, як жанру. "Слуги мельпомени" - актори,

Месія У віруваннях іудеїв "спаситель", який начебто буде посланий богом для знищення зла на землі і встановлення "царства божого". Уявлення про месію як про "божественного суддю живих і мертвих" лягло в основу вчення про Христа.

Метаморфози Поема Овідія (43 до н. е. - 17 н. е.), в якій розповідається про різні перетворення богів. Вона сприяла поширенню цього слова в значенні: перетворення (взагалі).

Місце під сонцем За свідченням дослідників, цей вислів зустрічається вже у Б. Паскаля (1623-1662), хоч, можливо, авторство і не належить йому. Паскаль пише: "Ця собака моя, - говорили ці бідні діти, - це моє місце під сонцем; ось початок і образ захоплення всієї землі". З відмінним значенням - "право на існування" - вислів цей вживається у Беранже і Бальзака. Пізніше він набув політичного спрямування: боротьба за місце під сонцем означала боротьбу за перерозподіл світу.

Мовчання - знак згоди Вираз походить з комедії "Євнух" римського драматурга Теренція (185- 159 до н. е.): "Хто мовчить, той достатньо схвалює". Подібні вислови зустрічаються також у старогрецьких трагіків V ст. до н. е. Софокла і Евріпіда, у римського філософа І ст. н,. е. Сенеки та в інших авторів.

Монтеккі і Капулетті Два ворогуючих роли у трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта" (1597). Прізвища ці вживаються на означення людей, сімей, партій, що є непримиренними ворогами.

Моцарт і Сальері Назва трагедії О. С. Пушкіна (в рукописі - "Заздрощі"), написаної у 1830 р. У п'єсі Моцарт - уособлення величезної обдарованості, яка немислима без доброти, чистоти помислів, благородства. Сальєрі, що смертельно заздрить Моцартові, отруює його. Імена ці вживаються для позначення двох протилежних людських характерів, один з яких - благородний, спрямований до високої мети, другий - заздрісний, злочинний.

Мудрі, як змії, і кроткі, як голуби Євангельський образ. Переклад тексту не зовсім точний: в 10-й главі Євангелія від Матфія говориться:

"Будьте без фальшу, як голуби". У сучасній літературній мові найчастіше вживається з негативним забарвленням на позначення фальшивої доброчесності, фарисейського смирення.

Муза Музи - у грецькій міфології спочатку богині співу, пізніше богині по¬езії, мистецтв, наук; сестри Аполлона. Вони сповнюють митців натхненням, але тих, хто насмілюється змагатися з ними, суворо карають. Кожна з дев'яти муз (Кліо, Евтерпа, Талія, Мельпомена, Терпсіхора, Ерато, Полігімнія, Уранія і Калліопа) сприяє розвитку певного виду мистецтва або науки. Місце їх перебування - гори Парнас і Гелікон. Музи зображуються як юні, красиві жінки з натхненними обличчями, що тримають в руках атрибути свого мистецтва. У переносному значенні муза - натхнення.

Музика сфер Вираз належить грецькому математикові і філософу Піфагору (VI ст. до н. е.). За уявленнями піфагорійців, Планети, рухаючись у небесних сферах, породжують гармонійні тони, які зливаються у прекрасну музику. У переносному значенні "музика сфер" - гармонія буття, найвища злагодженість в усьому.

Муки Тантала Тантал - герой популярного грецького міфа, син Зевса. Любимець богів, він мав право перебувати на Олімпі. Одного разу Тантал образив богів, за що був скинутий в Аїд, де терпів страшні муки. Тантал стояв по горло у воді, але його весь мучила спрага: коли він хотів напитися, вода відступала. Гілка з плодами відхилялася щоразу, коли голодний Тантал простягав до неї руку. У переносному значенні "муки Тантала" - нестерпне страждання від усвідомлення близькості, бажаної мети і неможливості її досягти.

Мученик Так називали людей, які своєю кров'ю нібито засвідчували істинність християнської віри. У переносному значенні - людина, яка зазнала багато мук, страждань.

Над розбитим коритом "Казка про рибака та рибку" (1833) О. С. Пушкіна закінчується тим, що вередлива баба, яка вимагала все нових і нових багатств і влади, волею чарівниці - золотої рибки знову опиняється' біля свого старого, розбитого корита - єдиного її "багатства" на початку казки. У переносному значенні "залишитися над розбитим коритом" - зазнати краху.

На землі мир і в человецех благоволеніє Вислів походить з 2-І глави Євангелія від Луки. Там він означає гармонію в людському суспільстві. У сучасній мові цитується переважно з іронічним забарвленням.

На крилах пісень Так зветься вірш Г. Гейне з циклу "Ліричне інтермеццо" (1823): Тебе, моя любко єдина, На крилах пісень понесу Над Ганг, - там розкішна країна, Там знаю долину-красу. Таку ж назву має збірка поезій Лесі Українки (1893). Вживається у значенні: линути кудись поетичною мрією. Наріжний камінь Вираз походить з Біблії (Книга пророка Ісайі, 28, 16). Інколи цитується; старослов'янською мовою: "Камень, егоже небрегоша зиждущии, сей бьість в главу угла: от господа бьість сей, й енсть дивен во очесех наших". У наш час цей вираз вживається із значенням: основа, головна ідея.

На сьомому небі Грецький філософ Арістотель (384-322 до н. е.) у праці "Про небо" вживає цей вислів при поясненні будови неба. За його уявленнями, небо складається з семи нерухомих кришталевих сфер, до яких прикріплені зірки і планети (про сім небес згадується також у різних місцях Корану; самий Коран був начебто принесений ангелом з сьомого неба). Вираз вживається на позначення найвищої міри радості, щастя, блаженства.

Не знають, що творять Вислів з Євангелія: "Отче! Прости їм, бо не знають, що творять" (Лука, 23, 24).Вживається для характеристики людей, які не передбачають поганих наслідків своїх вчинків або слів.

Нектар (і амброзія) Нектар і амброзія - напій та їжа богів, які давали безсмертя і вічну юність. У переносному розумінні нектар і амброзія є синонімами солодощів, благоухання і насолоди, а також означають вишукані напої та страви.

Нема пророка в своїй країні Євангельський вислів: "Несть пророка в отечестве своем" (Матф., 13, 57; Марк, 6, 4; Лука, 4, 24; Iоанн, 4, 44). Він має таке переносне значення: люди охоче прислухаються до слів сторонніх осіб і зовсім не цінять навіть найрозумніших думок, якщо вони належать близьким. Не можна двічі увійти у ту саму річку Вислів належить одному з основоположників діалектики: грецькому філософу-матеріалісту Гераклітові з Ефеса (близько 530-470 до н. е.). Відомий у передачі Платона ("Кратіл"): "Геракліт говорить, що все рухається і ніщо не стоїть, і, уподібнюючи існуюче течії річки, додає, що двічі в одну і ту ж річку увійти неможливо".

Не одним хлібом живе людина За біблійним міфом, з цими словами Мойсей звернувся до іудеїв після того, як бог дав йому скрижалі із заповідями: "...Не одним хлібом живе людина, але всяким словом, що виходить із уст господа" (Второзаконня, 8, 3). Цей вислів повторюється і у Євангелії (Лука, 4, 4; Матф., 4, 4), де він приписується Христові, що розмовляє в пустині з дияволом. Значення виразу: людина не може обмежитися лише задоволенням матеріальних потреб; задоволення духовних запитів не менш важливі для неї.