Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст. Поняття

просвіта

Аграрне перенаселення наявність значного безробіття серед населення, зайнятого у сфері сільського господарства і відсутність можливості забезпечити необхідний мінімум достатку для своєї родини

Демографічний бум стрімке збільшення кількості населення

Еміграція добровільний виїзд з однієї країни до іншої на постійне або тимчасове поживання

Кооператив добровільне об’єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності

Мітинги-віче форма мирної боротьби галицьких селян другої половини ХІХ — початку ХХ ст. за свої політичні, економічні та соціальні права

Москвофіли представники суспільно-політичного руху Західної України, які орієнтувалися на Російську імперію і ставили собі за мету об’єднати Західноукраїнські землі з Наддніпрянською Україною під владою Росії. Отримували фінансову підтримку з Росії. У 60-80-х рр. ХІХ ст. займали провідне становище в громадському житті Західної України. Москвофіли не визнавали існування окремого українського народу й української мови; стверджували, що існує єдиний руський народ, який поживає від Карпат до Камчатки. Створили штучну мову «язичіє»

Народна рада політична організація галицьких народовців, заснована у Львові 1885 р. на чолі з Ю.Романчуком з метою продовження діяльності Головної Руської Ради, що існувала впродовж 1848-1851 рр.

Народовці (українофіли) національна українська течія на Західній Україні, що зародилася в 60-х рр. ХІХ ст., представники якої доводили самостійність українського народу, культури, мови. Народовці виступали за єдність українських земель, необхідність їх об’єднання; розвиток української мови, культури тощо. Лідером народовців був Ю.Романчук

Нова ера українсько-австрійсько-польські домовленості кінця ХІХ ст. Зміст домовленостей: - надання українцям місць в Австрійському парламенті та Галицькому сеймі; - відкриття трьох українських гімназій; - відкриття кафедри української історії у Львівському університеті; - розширення сфери використання української мови в державних установах; - українцям був відкритий доступ до державних посад

Партія громадська організація, що відстоює ідеї певної верстви суспільства з метою здобуття чи утримання політичної влади

П’ємонт італійське королівство, навколо якого відбулося об’єднання Італії в середині ХІХ ст. Наприкінці ХІХ ст. Галичину називали українським П’ємонтом

Просвіта українське культурно-освітнє товариство Галичини, засноване народовцями у 1868 р.

Радикали представники молодої української інтелігенції Галичини кінця ХІХ — початку ХХ ст., які вели боротьбу за визволення українського народу від соціального та національного гніту. Сповідували соціалістичні ідеї. Створили перші політичні партії. Лідерами українських радикалів були І.Франко та М.Павлик

Руська бесіда українське культурно-освітнє товариство Буковини, засноване у 1869 р.

Руська Рада громадсько-політична організація Галичини, заснована москвофілами у 1870 р. з метою продовжувати діяльність Головної Руської Ради, яка діяла з 1848 р. по 1851 р.

Русько-українська Радикальна Партія (РУРП) перша українська політична партія, заснована у Львові 1890 р. Ініціаторами створення та лідерами партії були І.Франко та М.Павлик. Програма партії: демократизація суспільства, усунення експлуатації, утвердження соціалістичних реформ, піднесення самосвідомості українців, автономія України (незалежність на перспективу)

Трудова міграція добровільний виїзд з однієї країни до іншої на постійне або тимчасове поживання з метою працевлаштування на певній території «Ukraina irredenta» («Україна уярмлена») опублікована у 1895 р. Ю.Бачинським брошура, у якій автор доводив історичну необхідність об’єднання українських земель та здобуття Україною незалежності

Українофільство термін, поширений з другої половини ХІХ ст., на означення любові до України, українського народу, української культури тощо

Українська Національно-Демократична Партія (УНДП) українська політична партія, заснована у Львові 1899 р. колишніми членами РУРП. Очолив партію Ю.Романчук. Незабаром стала найчисельнішою партією національного спрямування. Програма партії: виховання почуття єдності з Наддніпрянською Україною; створення єдиної української автономної провінції у складі Австро-Угорщини; соборність і незалежність України

Українська Соціал-Демократична Партія (УСДП) українська соціалістична партія Галичини та Буковини, заснована у 1899 р. як автономна частина Соціал-демократичної робітничої партії Австрії. Очолив партію М.Ганкевич. Програма партії: досягнення соціалізму методом реформ, захист інтересів робітників

Язичіє суміш російської, української, польської та церковнослов’янської мов, яку штучно створили москвофіли і подавали як справжню руську мову