Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. Поняття

завод ХІХ ст.

Братство тарасівців українська таємна студентська організація 1891-1893 рр. на чолі з І.Липою. Члени товариства дали клятву на могилі Т.Шевченка поширювати ідеї Великого Кобзаря. Мета товариства — боротися за здобуття державної незалежності України

Валуєвський циркуляр циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії П.Валуєва 1863 р., у якому заявлено, що української мови не було, не має і не може бути. Заборонено видавати шкільну і релігійну літературу українською мовою

Військова реформа в Російській імперії 1862-1874 рр. суть реформи: - у 1874 р. запроваджено загальну військову повинність чоловіків з 20 р., які не належали до дворянського стану; - служба в армії скорочувалася до 6-7 років, особи з вищою освітою служили менше; - армія переозброювалася за новітніми технологіями, створено паровий флот

Всеукраїнська загальна організація українська підпільна організація, створена у 1897 р. з ініціативи В.Антоновича з метою об’єднати всі українські патріотичні сили

Громади напівлегальні непартійні об’єднання української інтелігенції другої половини ХІХ ст. Перша громада була заснована у м. Санкт-Петербурзі у 1859 р. колишніми членами Кирило-Мефодіївського братства М.Костомаровим, В.Білозерським та Т.Шевченком. Видавали перший український щомісячний журнал «Основа» 1861-1863 рр. Громади були заборонені Емським указом російського імператора Олександра ІІ 1876 р.

Громадівський рух культурно-просвітницька діяльність громад у Наддніпрянській Україні в 60-70-х рр. ХІХ ст. Громади були заборонені Емським указом російського імператора Олександра ІІ 1876 р.

Емський указ указ російського імператора Олександра ІІ 1876 р., який заборонив друкувати книги українською, ставити українські театральні вистави, викладати українською, перекладати українською, ввозити українську літературу, писати ноти до українських пісень. Указ заборонив громади і закрив Південно-Західний відділ Російського географічного товариства

Земства органи місцевого самоврядування в повітах та губерніях Російської імперії, що були створені земською реформою 1864 р., і які опікувалися школами, лікарнями, культурою, благоустроєм тощо

Земська реформа в Російській імперії 1864 р. реформа місцевого самоврядування, згідно якої у повітах та губерніях обиралися земські управи (земства). На Правобережжі земська реформа була впроваджена 1911 р., оскільки влада побоювалася польського визвольного руху

Київська комуна таємна організація народників у Києві, що була заснована у 1873 р.

Колоніальний характер економіки використання однією країною економічного потенціалу іншої задля власних потреб

Кримська війна війна 1835-1856 рр. Росії з Туреччиною та її союзниками (Францією та Англією). Під час війни у 1854-1855 рр. тривала героїчна оборона Севастополя російськими військами. Війна продемонструвала технічну відсталість Росії від країн Європи. Росія війну програла. Кримська війна стала поштовхом до реформ у Російській імперії 60-70-х рр. ХІХ ст.

Міського самоврядування реформа в Російській імперії 1870 р. у результаті реформи в містах імперії обиралися міські думи, які опікувалися благоустроєм міста

Молода Україна таємне товариство, утворене у Києві 1896 р., члени якого згодом утворили одну з перших українських соціал-демократичних груп

Молода громада українська молодь, що у 70-80-х рр. ХІХ ст. відходить від культурно-просвітницької діяльності й ставить собі за мету політичну боротьбу за соціалістичні ідеї та ідеї незалежності чи автономії України

Народники представники російського суспільно-політичного руху другої половини ХІХ ст., метою якого було розбудова соціалістичного суспільства на основі селянських общин. Народники займалися терористичною діяльністю. Відповідальні за вбивство російського імператора Олександра ІІ у 1881 р.

Освітня реформа в Російській імперії 1864 р. Суть реформи: - уведено єдину систему початкової освіти; - створено мережу класичних гімназій та реальних училищ; - відновлено автономію університетів

«Основа» перший український щомісячний журнал, який видавався у м.Санкт-Петербург громадою у 1861-1862 рр.

Південні бунтарі таємна організація народників в Одесі, що була заснована у 1876 р.

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства наукове товариство 1873-1876 рр., що було частиною імператорського Російського географічного товариства. Засноване з ініціативи Київської громади. Закрите Емським указом російського імператора Олександра ІІ у 1876 р.

Реальні училища середні навчальні заклади, створені в російській імперії внаслідок освітньої реформи 1864 р., випускники яких отримували робітничу спеціальність

Реформи перетворення в державі, здійснюване владою законними засобами

Селянська реформа в Російській імперії 1861 р. ліквідація кріпацтва в імперії. Суть реформи: - скасовано особисту залежність селян від поміщика; - селяни дістали особисту свободу і громадянські права; - земля передавалася селянським общинам за викуп. 20% поміщику сплачували селяни, решту платила держава. Селяни мали погасити борг державі протягом 49 років; - до укладання викупної угоди селяни мусили виконувати повинності поміщику, мали статус тимчасовозобов’язаних; - на Правобережжі селянські наділи збільшили, а тимчасовозобов’язаних не було, щоб позбавити польських поміщиків селянської підтримки

Соціалізм вчення про суспільний лад, який, на думку його прихильників, повинен прийти на заміну капіталізму, заперечує приватну власність і експлуатацію людини людиною. Соціалізм визначають також як справедливе суспільство рівних людей. Джерелом несправедливості вважається приватна власність, яка призводить до появи багатих та бідних. Тому, на думку соціалістів, потрібно ліквідувати приватну власність, замінивши її суспільною (народною) власністю, що і призведе до побудови соціалізму. Радикальні соціалісти пропонували побудувати соціалізм засобами народної революції. Найбільш обґрунтовано соціалістичні ідеї були представлені в працях німецьких мислителів К.Маркса та Ф.Енгельса Стара (Київська) громада культурно-просвітницька організація української інтелігенції у Києві, яка діяла у 1859-1876 рр. Заборонена Емським указом російського імператора Олександра ІІ 1876 р.

Судова реформа в Російській імперії 1864 р. Суть реформи: - запроваджено безстановий, незалежний від влади суд; - судові засідання були публічними; - судочинство відбувалося на змагальній основі: прокурор – адвокат; - уведено суд присяжних

Тимчасовозобов’язані після скасування кріпацтва 1861 р. селяни, які мусили виконувати повинності поміщику до укладання викупної угоди

Хлопомани частина українських і польських (з українським корінням) студентів Київського університету, які вирішили присвятити себе дослідженню української культури. Очолив гурток хлопоманів В.Антонович. Хлопомани ходили по селах і збирали український фольклор. Поляки зневажливо називали їх хлопами (неосвіченими простолюдинами), звідси і походить назва - хлопомани

Чайковці члени народницьких гуртків, які отримали назву за ім’ям одного з лідерів народників - М.Чайковського

Чигиринська змова спроба народників на чолі з Я.Стефановичем організувати селянське повстання під Чигирином 1877 р.. Змова була розкрита російською владою