Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. Особи

фабрика ХІХ століття

Алчевські родина українських підприємців-меценатів ХІХ ст.

Антонович Володимир український історик, археолог, професор Київського університету ХІХ ст. Лідер хлопоманів. Очолював Київську громаду

Валуєв Петро російський державний діяч, граф ХІХ ст. На посаді міністра внутрішніх справ Російської імперії підписав циркуляр у 1863 р. (Валуєвський циркуляр), який обмежив уживання української мови, заборонивши друкувати українською шкільну та релігійну літературу

Галаган Григорій український громадський діяч ХІХ ст. Голова Південно-Західного відділу Російського географічного товариства 1873-1876 рр.

Грінченко Борис український письменник, мовознавець, етнограф, історик, громадсько-політичний діяч другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Укладач чотиритомного тлумачного «Словаря української мови». Один із співзасновників «Братства тарасівців» 1891 р.

Драгоманов Михайло український учений та громадсько-політичний діяч ХІХ ст., один з організаторів «Старої громади» в Києві. Емігрував до Женеви (Швейцарія), де видавав журнал «Громада». Відстоював соціалістичні ідеї. Майбутнє України вбачав у якості автономії в межах демократичної Російської федерації

Липа Іван український громадсько-політичний діяч другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Засновник та лідер таємного товариства «Братство Тарасівців»

Олександр ІІ російський імператор, ініціатор масштабних реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. у Російській імперії. У 1876 р. підписав Емський указ, який фактично заборонив українську мову в імперії

Потебня Олександр український мовознавець, філософ, громадський діяч ХІХ ст. Член Київської громади

Симиренки український рід підприємців-цукроварів, власників машинобудівних заводів, конструкторів, піонерів пароплавства на Дніпрі, практиків садівництва, меценатів української культури ХІХ ст.

Стефанович Яків народник, організатор «Чигиринської змови» 1877 р.

Терещенки рід українських підприємців ХІХ ст., що переважно займалися цукроварінням. Відомі своєю меценатською діяльністю

Харитоненки українські цукрозаводчики зі Слобожанщини, купці, меценати другої половини ХІХ ст.

Чубинський Павло український етнолог, поет, громадський діяч ХІХ ст., автор слів сучасного українського гімну «Ще не вмерла України...» Член Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Яхненки родина заможних українських промисловців-цукрозаводчиків першої половини ХІХ ст.