Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. Хронологія

маніфест про скасцвання кріпацтва

1853-1856 рр. Кримська війна між Росією та Туреччиною, на боці якої виступила Англія і Франція. Росія війну програла через відсталість економіки та військової техніки. Кримська війна стала поштовхом до реформ у Російській імперії 60-70-х рр. ХІХ ст.

1859 р. заснування першої української громади в м. Санкт-Петербурзі. Засновниками були В. Білозерський, М. Костомаров і Т.Шевченко

1861 р., 19 лютого російський імператор Олександр ІІ проголосив Маніфестом скасування кріпацтва в Росії. Початок масштабних реформ у Росії

60-70-ті рр. ХІХ ст. масштабні реформи в Російській імперії

1861-1862 рр. видання журналу «Основа» - першого щомісячного українського журналу, який був заснований у м. Санкт-Петербург українською громадою

1863 р. підписання міністром внутрішніх справ П.Валуєвим таємного «Валуєвського» циркуляра, у якому заявлено, що української мови не було, не має і не може бути. Заборонено видавати шкільну і релігійну літературу українською мовою

1863-1864 рр. польське повстання за відновлення незалежності Речі Посполитої, яке було придушене російськими військами. Українці в переважній більшості не підтримали польське повстання

1864 р. земська реформа, судова реформа та освітня реформи в Російській імперії

1865 р. відкрито першу залізницю в Наддніпрянській Україні, що з’єднала Балту й Одесу

1870 р. реформа міського самоврядування в Російській імперії

1873 р. заснування Київською «Старою» громадою Історичного товариства Нестора-літописця заснування Київською «Старою» громадою Південно-Західного відділу Російського географічного товариства на чолі з Г.Галаганом заснування в Києві народниками таємного організації «Київська комуна»

1874 р. запровадження загальної військової повинності в Російській імперії

1875 р. заснування в Одесі народниками таємного організації «Південні бунтарі»

1876 р. підписання Емського указу російським імператором Олександром ІІ, який заборонив друкувати книги українською, ставити українські театральні вистави, викладати українською, перекладати українською, ввозити українську літературу, писати ноти до українських пісень… закриття Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

1877 р. «Чигиринська змова» - спроба народників на чолі з Я.Стефановичем організувати селянське повстання під Чигирином. Змова була розкрита російською владою

1881 р. вбивство імператора Олександра ІІ народниками-терористами

1891-1893 рр. діяльність української таємної організації «Братство тарасівців», яка поставила собі за мету здобуття державної незалежності України

1896 р. у Києві було утворене таємне товариство «Молода Україна», члени якого згодом утворили одну з перших українських соціал-демократичних груп

1897 р. створення «Всеукраїнської загальної організації» з ініціативи В.Антоновича